29. 1. 2020  20:00 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Identifikačné číslo: 1489
Univerzitný e-mail: marta.kucerova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Prínosy aplikácie štatistických metód pri zlepšovaní procesov v priemyselných podnikoch
Autor: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Oponent 1:prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Igor Liberko, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prínosy aplikácie štatistických metód pri zlepšovaní procesov v priemyselných podnikoch
Abstrakt:Habilitačná práca je spracovaná ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom. Tematicky je zameraná na význam a uplatňovanie štatistických metód v podnikovej praxi. Jednotlivé príspevky poskytujú poznatky o možnostiach aplikácie rozličných štatistických metód v jednotlivých oblastiach, resp. činnostiach v priemyselnom podniku a tiež príklady využitia štatistických metód pri zlepšovaní výrobných procesov v konkrétnych organizáciách na Slovensku. Práce sú rozdelené na základe obsahovej náplne do troch oblastí, pričom zamerania jednotlivých oblastí korešpondujú s riešenými výskumnými projektmi. V prvej časti sú príspevky, ktoré poskytujú poznatky o možnostiach aplikácie rozličných štatistických metód v jednotlivých oblastiach, resp. činnostiach v priemyselnom podniku. Tematickou oblasťou druhej skupiny prác je metóda plánovania experimentov. V práci sú uvedené príspevky zamerané na uplatnenie metódy DOE pri zlepšovaní výrobných procesov, resp. kvality produktov v konkrétnych organizáciách na Slovensku. Tretiu oblasť predstavuje metodika Six Sigma, ktorá v súčasnosti predstavuje účinný spôsob zlepšovania rozličných činností v organizácii, ale je tiež považovaná za filozofiu, resp. stratégiu úspešnej organizácie.
Kľúčové slová:zlepšovanie, štatistické metódy, proces

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene