Jan 17, 2020   1:36 p.m. Nataša
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
Identification number: 1492
University e-mail: jarmila.salgovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Janette Adamcová
Vypracovanie projektu zlepšenia firemnej identity s dôrazom na kvalitu produkcie
May 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Baginová
Vypracovanie projektu aplikácie manažérstva reklamácií v TRENS, a.s. Trenčín
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Matej Baša
Návrh na hodnotenie riadenia vzťahov so zákazníkmi v systéme manažérstva kvality vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Binhacková
Vypracovanie projektu aplikácie marketingovej komunikácie v organizácii Slovenská pošta, a.s.
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Bohunická
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií vo vybraných podnikoch
June 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Boldiš
Prieskum aplikácie marketingu nákupu v podnikoch orientovaných na manažérstvo kvality
June 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Borková
Vypracovanie projektu zlepšenia firemnej identity s dôrazom na kvalitu produkcie
December 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Čechová
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií vo vybraných podnikoch na Slovensku
June 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Červený
Návrh na zlepšenie marketingovej koncepcie v kontexte manažérstva kvality vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Dragúň
Integrovaný e-marketing
June 2007Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Drozdová
Vypracovanie projektu aplikácie nástrojov marketingového mixu v Henkel Slovensko, s.r.o.
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Dubčák
Návrh projektu aplikácie manažérstva reklamácií vo firme JAMP Svorada s.r.o.
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Ďurišová
Vypracovanie projektu rozvoja systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v Slovnafte, a.s. Bratislava
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bettina Fehérová
Návrh na efektívnu marketingovú komunikáciu v súlade s princípmi manažérstva kvality
May 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Gáliková
Aplikácia nástrojov marketingového mixu v podmienkach výrobného podniku
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Hammel
Plánovanie marketingovej stratégie v priemyselnom podniku s ohľadom na informačnú bezpečnosť
May 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Havel
Návrh na zlepšovanie marketingovej komunikácie v organizácii uplatňujúcej princípy manažérstva kvality
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Havel
Vypracovanie projektu aplikácie manažérstva reklamácií v spoločnosti LAMDA-MODRA, s.r.o.
June 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Hermanský
Prieskum uplatňovania nástrojov výskumu trhu v súlade s princípmi manažérstva kvality
June 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Hlaváčová
Návrh Plánu implementácie systému manažérstva v zdravotníckej organizácii
May 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Horňáková, PhD.
Kritériá kvality medzinárodnej marketingovej komunikácie
June 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Hrašna
Analýza riešenia sťažností, reklamácií a sporov nespokojných zákazníkov v Odenberg Engineering s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Hupka
Návrh riešenia na zlepšenie využívania IS v podniku Welding, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Hupka
Využitie nástrojov marketingovej komunikácie v HERTOP, spol. s r.o.
June 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Ivin
Vypracovanie projektu riadenia vzťahov so zákazníkmi v Staropramen - Slovakia s.r.o.
December 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Jančiová
Návrh marketingovej stratégie v podniku FIVING, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Kačák
Prieskum uplatňovania nástrojov výskumu trhu podľa princípov manažérstva kvality
June 2008Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Kiss
Vypracovanie projektu zlepšovania manažérstva reklamácií v MENERT spol.s r.o. Šaľa
May 2009Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Knoteková
Vypracovanie projektu posudzovania zhody stavebných výrobkov v Doprastave, a.s.
December 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamila Korčeková
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií v hospodárskych organizáciách v Slovenskej republike
June 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Lubomír Kováč
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií vo vybraných podnikoch na Slovensku
June 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Kozlík
Prieskum uplatňovania modelov nákupného procesu vo vybraných podnikoch na Slovensku
June 2008Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Krajčovič
Návrh zefektívnenia tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Laurov
Prieskum uplatňovania princípov nákupného marketingu v organizáciách
June 2009Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Lehutová
Návrh zefektívňovania tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Libová
Integrovaný komunikačný mix
June 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Majáková
Zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Micov
Analýza riešenia sťažností, reklamácií a sporov nespokojných zákazníkov v Emerson, a.s.
June 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Micov
Marketingová podpora uvedenia nového priemyselného produktu na trh
May 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Minaroviech
Návrh aplikácie systému integrovaného manažérstva
May 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivica Mrkvová
Návrh projektu efektívnej podpory predaja v Esselte, s.r.o. Praha
December 2008Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Omelková
Návrh projektu aplikácie interného benchmarkingu v SaarGummi Slovakia s.r.o.
May 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anton Pajtinka
Návrh na zlepšenie systému riešenia reklamácií na chyby dodávateľov v priemyselnom podniku
August 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Palíková
Analýza európskej a slovenskej legislatívy v oblasti zabezpečenia ochrany zákazníka pred nekvalitou
June 2010Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Pániková
Vypracovanie projektu efektívnej podpory predaja v organizácii Staropramen - Slovakia s.r.o.
December 2008Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Pappová
Monitoring spokojnosti zákazníkov vo výrobnom podniku
May 2007Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Pavlíková
Zlepšenie firemnej identity s dôrazom na kvalitu produktu sušené liehovarnícke výpalky v ENVIRAL, a.s.
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Judita Pelikánová
Návrh opatrení na zlepšenie marketingu v Mediterran Slovakia, s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Pestúnová
Vypracovanie projektu efektívnej podpory predaja v organizácii Vitis Pezinok s.r.o.
December 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Návrh implementácie integrovanej marketingovej komunikácie ako nástroja konkurencieschopnosti organizácie
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Prekopová
CRM -- potreba, vývoj, očakávania a smerovanie k lepšiemu rozhodovaniu
June 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Prna
Návrh na zlepšenie aplikácie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku
June 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Rampach
Vypracovanie projektu aplikácie merania a monitorovania vybraných procesov v spoločnosti Odenberg Engineering s.r.o.
May 2008Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Ratkošová
Návrh metodiky dynamického sledovania reklamácií v organizácii
June 2007Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Reicherová
Výskum trhu s uplatnením princípov manažérstva kvality
June 2008Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Rezáková
Vypracovanie projektu posudzovania zhody určených výrobkov v organizácii Považská Cementáreň, a.s. Ladce
May 2008Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Ridzoňová, PhD.
Manažérstvo kvality v organizáciách poskytujúcich špecifické služby na Slovensku
June 2007Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Sabová
Zlepšenie firemnej identity s dôrazom na kvalitu produkcie
May 2007Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Selická
Vypracovanie projektu aplikácie nástrojov marketingového mixu v súlade s manažérstvom kvality v skúmanej organizácii
May 2012Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Serišová
Vypracovanie projektu aplikácie nástrojov marketingového mixu v súlade s manažérstvom kvality v skúmanej organizácii
May 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Soboň, PhD.
Six Sigma ako nástroj zvyšovania spokojnosti zákazníka a úspešnosti organizácie
May 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Sokol
Vypracovanie projektu zlepšovania manažérstva reklamácií v SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
June 2009Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Šebestová
Vypracovanie projektu monitorovania spokojnosti zákazníkov v organizácii ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
May 2009Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Šefčík
Návrh nástrojov marketingového mixu v súlade s manažérstvom kvality vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Štefanišinová
Prieskum uplatňovania propagačnej komunikácie vo vybraných organizáciách
June 2008Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Milan Štefina
Prieskum uplatňovania propagačnej komunikácie vo vybraných organizáciách
June 2008Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Šteruská
Návrh projektu aplikácie manažérstva reklamácií v ŽOS Trnava, a.s.
May 2010Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Štulrajterová
Návrh na zlepšenie marketingového výskumu v súlade s princípmi manažérstva kvality vo vybranej organizácii
May 2012Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Takáčová
Vypracovanie projektu aplikácie metód a nástrojov výskumu trhu v Železiarniach Podbrezová, a.s.
May 2011Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrej Taran
Integrovaná marketingová komunikácia podniku ako súčasť zlepšovania manažérstva kvality
June 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Temiaková
Návrh projektu zlepšovania aplikácie marketingového mixu v Spoločnosti KOVÁČ, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Uher
Návrh na zdokonalenie marketingových procesov s cieľom zlepšenia vzťahov s odberateľmi v priemyselnom podniku
May 2013Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Urbanová
Návrh aktivít v oblasti marketingu vo VUJE, a.s. Trnava
May 2007Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Ing. Jana Urdziková, PhD.
Návrh metodiky pre zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií v organizáciách na Slovensku
April 2010Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Valentová
Návrh na zlepšenie prieskumu trhu v organizáciách zameraných na manažérstvo kvality
June 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress