18. 11. 2019  21:00 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
Identifikačné číslo: 1492
Univerzitný e-mail: salgovicova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Janette Adamcová
Vypracovanie projektu zlepšenia firemnej identity s dôrazom na kvalitu produkcie
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Baginová
Vypracovanie projektu aplikácie manažérstva reklamácií v TRENS, a.s. Trenčín
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Matej Baša
Návrh na hodnotenie riadenia vzťahov so zákazníkmi v systéme manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Binhacková
Vypracovanie projektu aplikácie marketingovej komunikácie v organizácii Slovenská pošta, a.s.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erika Bohunická
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií vo vybraných podnikoch
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Boldiš
Prieskum aplikácie marketingu nákupu v podnikoch orientovaných na manažérstvo kvality
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Borková
Vypracovanie projektu zlepšenia firemnej identity s dôrazom na kvalitu produkcie
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Čechová
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií vo vybraných podnikoch na Slovensku
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Červený
Návrh na zlepšenie marketingovej koncepcie v kontexte manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Dragúň
Integrovaný e-marketing
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Drozdová
Vypracovanie projektu aplikácie nástrojov marketingového mixu v Henkel Slovensko, s.r.o.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Dubčák
Návrh projektu aplikácie manažérstva reklamácií vo firme JAMP Svorada s.r.o.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Ďurišová
Vypracovanie projektu rozvoja systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v Slovnafte, a.s. Bratislava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bettina Fehérová
Návrh na efektívnu marketingovú komunikáciu v súlade s princípmi manažérstva kvality
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Gáliková
Aplikácia nástrojov marketingového mixu v podmienkach výrobného podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Hammel
Plánovanie marketingovej stratégie v priemyselnom podniku s ohľadom na informačnú bezpečnosť
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Havel
Návrh na zlepšovanie marketingovej komunikácie v organizácii uplatňujúcej princípy manažérstva kvality
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Havel
Vypracovanie projektu aplikácie manažérstva reklamácií v spoločnosti LAMDA-MODRA, s.r.o.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Hermanský
Prieskum uplatňovania nástrojov výskumu trhu v súlade s princípmi manažérstva kvality
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Hlaváčová
Návrh Plánu implementácie systému manažérstva v zdravotníckej organizácii
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Horňáková, PhD.
Kritériá kvality medzinárodnej marketingovej komunikácie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Hrašna
Analýza riešenia sťažností, reklamácií a sporov nespokojných zákazníkov v Odenberg Engineering s.r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Hupka
Návrh riešenia na zlepšenie využívania IS v podniku Welding, s.r.o.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Hupka
Využitie nástrojov marketingovej komunikácie v HERTOP, spol. s r.o.
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Ivin
Vypracovanie projektu riadenia vzťahov so zákazníkmi v Staropramen - Slovakia s.r.o.
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Jančiová
Návrh marketingovej stratégie v podniku FIVING, s.r.o.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radoslav Kačák
Prieskum uplatňovania nástrojov výskumu trhu podľa princípov manažérstva kvality
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Kiss
Vypracovanie projektu zlepšovania manažérstva reklamácií v MENERT spol.s r.o. Šaľa
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Knoteková
Vypracovanie projektu posudzovania zhody stavebných výrobkov v Doprastave, a.s.
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kamila Korčeková
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií v hospodárskych organizáciách v Slovenskej republike
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Lubomír Kováč
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií vo vybraných podnikoch na Slovensku
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Kozlík
Prieskum uplatňovania modelov nákupného procesu vo vybraných podnikoch na Slovensku
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Krajčovič
Návrh zefektívnenia tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Laurov
Prieskum uplatňovania princípov nákupného marketingu v organizáciách
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Lehutová
Návrh zefektívňovania tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Libová
Integrovaný komunikačný mix
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Majáková
Zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Micov
Analýza riešenia sťažností, reklamácií a sporov nespokojných zákazníkov v Emerson, a.s.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Micov
Marketingová podpora uvedenia nového priemyselného produktu na trh
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Minaroviech
Návrh aplikácie systému integrovaného manažérstva
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivica Mrkvová
Návrh projektu efektívnej podpory predaja v Esselte, s.r.o. Praha
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Omelková
Návrh projektu aplikácie interného benchmarkingu v SaarGummi Slovakia s.r.o.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anton Pajtinka
Návrh na zlepšenie systému riešenia reklamácií na chyby dodávateľov v priemyselnom podniku
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Palíková
Analýza európskej a slovenskej legislatívy v oblasti zabezpečenia ochrany zákazníka pred nekvalitou
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Pániková
Vypracovanie projektu efektívnej podpory predaja v organizácii Staropramen - Slovakia s.r.o.
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Pappová
Monitoring spokojnosti zákazníkov vo výrobnom podniku
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Pavlíková
Zlepšenie firemnej identity s dôrazom na kvalitu produktu sušené liehovarnícke výpalky v ENVIRAL, a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Judita Pelikánová
Návrh opatrení na zlepšenie marketingu v Mediterran Slovakia, s.r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Pestúnová
Vypracovanie projektu efektívnej podpory predaja v organizácii Vitis Pezinok s.r.o.
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Návrh implementácie integrovanej marketingovej komunikácie ako nástroja konkurencieschopnosti organizácie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Prekopová
CRM -- potreba, vývoj, očakávania a smerovanie k lepšiemu rozhodovaniu
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Prna
Návrh na zlepšenie aplikácie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Rampach
Vypracovanie projektu aplikácie merania a monitorovania vybraných procesov v spoločnosti Odenberg Engineering s.r.o.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Ratkošová
Návrh metodiky dynamického sledovania reklamácií v organizácii
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Reicherová
Výskum trhu s uplatnením princípov manažérstva kvality
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Rezáková
Vypracovanie projektu posudzovania zhody určených výrobkov v organizácii Považská Cementáreň, a.s. Ladce
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Ridzoňová, PhD.
Manažérstvo kvality v organizáciách poskytujúcich špecifické služby na Slovensku
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Sabová
Zlepšenie firemnej identity s dôrazom na kvalitu produkcie
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Selická
Vypracovanie projektu aplikácie nástrojov marketingového mixu v súlade s manažérstvom kvality v skúmanej organizácii
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Serišová
Vypracovanie projektu aplikácie nástrojov marketingového mixu v súlade s manažérstvom kvality v skúmanej organizácii
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Soboň, PhD.
Six Sigma ako nástroj zvyšovania spokojnosti zákazníka a úspešnosti organizácie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Sokol
Vypracovanie projektu zlepšovania manažérstva reklamácií v SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Šebestová
Vypracovanie projektu monitorovania spokojnosti zákazníkov v organizácii ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Šefčík
Návrh nástrojov marketingového mixu v súlade s manažérstvom kvality vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Štefanišinová
Prieskum uplatňovania propagačnej komunikácie vo vybraných organizáciách
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Milan Štefina
Prieskum uplatňovania propagačnej komunikácie vo vybraných organizáciách
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Šteruská
Návrh projektu aplikácie manažérstva reklamácií v ŽOS Trnava, a.s.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Štulrajterová
Návrh na zlepšenie marketingového výskumu v súlade s princípmi manažérstva kvality vo vybranej organizácii
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Takáčová
Vypracovanie projektu aplikácie metód a nástrojov výskumu trhu v Železiarniach Podbrezová, a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Andrej Taran
Integrovaná marketingová komunikácia podniku ako súčasť zlepšovania manažérstva kvality
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Temiaková
Návrh projektu zlepšovania aplikácie marketingového mixu v Spoločnosti KOVÁČ, s.r.o.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Uher
Návrh na zdokonalenie marketingových procesov s cieľom zlepšenia vzťahov s odberateľmi v priemyselnom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beáta Urbanová
Návrh aktivít v oblasti marketingu vo VUJE, a.s. Trnava
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Ing. Jana Urdziková, PhD.
Návrh metodiky pre zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií v organizáciách na Slovensku
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Valentová
Návrh na zlepšenie prieskumu trhu v organizáciách zameraných na manažérstvo kvality
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná