28. 10. 2020  22:05 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
Identifikačné číslo: 1492
Univerzitný e-mail: jarmila.salgovicova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     
     
Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Janette Adamcová
Vypracovanie projektu zlepšenia firemnej identity s dôrazom na kvalitu produkcie
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Baginová
Vypracovanie projektu aplikácie manažérstva reklamácií v TRENS, a.s. Trenčín
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Matej Baša
Návrh na hodnotenie riadenia vzťahov so zákazníkmi v systéme manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Binhacková
Vypracovanie projektu aplikácie marketingovej komunikácie v organizácii Slovenská pošta, a.s.
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Erika Bohunická
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií vo vybraných podnikoch
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Róbert Boldiš
Prieskum aplikácie marketingu nákupu v podnikoch orientovaných na manažérstvo kvality
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Borková
Vypracovanie projektu zlepšenia firemnej identity s dôrazom na kvalitu produkcie
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Čechová
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií vo vybraných podnikoch na Slovensku
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marek Červený
Návrh na zlepšenie marketingovej koncepcie v kontexte manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matúš Dragúň
Integrovaný e-marketing
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivana Drozdová
Vypracovanie projektu aplikácie nástrojov marketingového mixu v Henkel Slovensko, s.r.o.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Dubčák
Návrh projektu aplikácie manažérstva reklamácií vo firme JAMP Svorada s.r.o.
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Ďurišová
Vypracovanie projektu rozvoja systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v Slovnafte, a.s. Bratislava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bettina Fehérová
Návrh na efektívnu marketingovú komunikáciu v súlade s princípmi manažérstva kvality
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Gáliková
Aplikácia nástrojov marketingového mixu v podmienkach výrobného podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Hammel
Plánovanie marketingovej stratégie v priemyselnom podniku s ohľadom na informačnú bezpečnosť
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Havel
Návrh na zlepšovanie marketingovej komunikácie v organizácii uplatňujúcej princípy manažérstva kvality
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Havel
Vypracovanie projektu aplikácie manažérstva reklamácií v spoločnosti LAMDA-MODRA, s.r.o.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Juraj Hermanský
Prieskum uplatňovania nástrojov výskumu trhu v súlade s princípmi manažérstva kvality
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Hlaváčová
Návrh Plánu implementácie systému manažérstva v zdravotníckej organizácii
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Horňáková, PhD.
Kritériá kvality medzinárodnej marketingovej komunikácie
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Pavol Hrašna
Analýza riešenia sťažností, reklamácií a sporov nespokojných zákazníkov v Odenberg Engineering s.r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Hupka
Návrh riešenia na zlepšenie využívania IS v podniku Welding, s.r.o.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Igor Hupka
Využitie nástrojov marketingovej komunikácie v HERTOP, spol. s r.o.
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Ivin
Vypracovanie projektu riadenia vzťahov so zákazníkmi v Staropramen - Slovakia s.r.o.
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dana Jančiová
Návrh marketingovej stratégie v podniku FIVING, s.r.o.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radoslav Kačák
Prieskum uplatňovania nástrojov výskumu trhu podľa princípov manažérstva kvality
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Kiss
Vypracovanie projektu zlepšovania manažérstva reklamácií v MENERT spol.s r.o. Šaľa
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Knoteková
Vypracovanie projektu posudzovania zhody stavebných výrobkov v Doprastave, a.s.
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kamila Korčeková
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií v hospodárskych organizáciách v Slovenskej republike
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Lubomír Kováč
Prieskum uplatňovania manažérstva reklamácií vo vybraných podnikoch na Slovensku
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Kozlík
Prieskum uplatňovania modelov nákupného procesu vo vybraných podnikoch na Slovensku
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Krajčovič
Návrh zefektívnenia tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Laurov
Prieskum uplatňovania princípov nákupného marketingu v organizáciách
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Lehutová
Návrh zefektívňovania tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Libová
Integrovaný komunikačný mix
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Majáková
Zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubomír Micov
Analýza riešenia sťažností, reklamácií a sporov nespokojných zákazníkov v Emerson, a.s.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Micov
Marketingová podpora uvedenia nového priemyselného produktu na trh
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Minaroviech
Návrh aplikácie systému integrovaného manažérstva
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivica Mrkvová
Návrh projektu efektívnej podpory predaja v Esselte, s.r.o. Praha
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Omelková
Návrh projektu aplikácie interného benchmarkingu v SaarGummi Slovakia s.r.o.
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Anton Pajtinka
Návrh na zlepšenie systému riešenia reklamácií na chyby dodávateľov v priemyselnom podniku
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Palíková
Analýza európskej a slovenskej legislatívy v oblasti zabezpečenia ochrany zákazníka pred nekvalitou
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Pániková
Vypracovanie projektu efektívnej podpory predaja v organizácii Staropramen - Slovakia s.r.o.
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Pappová
Monitoring spokojnosti zákazníkov vo výrobnom podniku
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Pavlíková
Zlepšenie firemnej identity s dôrazom na kvalitu produktu sušené liehovarnícke výpalky v ENVIRAL, a.s.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Judita Pelikánová
Návrh opatrení na zlepšenie marketingu v Mediterran Slovakia, s.r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Pestúnová
Vypracovanie projektu efektívnej podpory predaja v organizácii Vitis Pezinok s.r.o.
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Katarína Prekopová
CRM -- potreba, vývoj, očakávania a smerovanie k lepšiemu rozhodovaniu
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrej Prna
Návrh na zlepšenie aplikácie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Rampach
Vypracovanie projektu aplikácie merania a monitorovania vybraných procesov v spoločnosti Odenberg Engineering s.r.o.
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Ratkošová
Návrh metodiky dynamického sledovania reklamácií v organizácii
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Reicherová
Výskum trhu s uplatnením princípov manažérstva kvality
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Rezáková
Vypracovanie projektu posudzovania zhody určených výrobkov v organizácii Považská Cementáreň, a.s. Ladce
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Ridzoňová, PhD.
Manažérstvo kvality v organizáciách poskytujúcich špecifické služby na Slovensku
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Sabová
Zlepšenie firemnej identity s dôrazom na kvalitu produkcie
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Selická
Vypracovanie projektu aplikácie nástrojov marketingového mixu v súlade s manažérstvom kvality v skúmanej organizácii
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Serišová
Vypracovanie projektu aplikácie nástrojov marketingového mixu v súlade s manažérstvom kvality v skúmanej organizácii
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Soboň, PhD.
Six Sigma ako nástroj zvyšovania spokojnosti zákazníka a úspešnosti organizácie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Sokol
Vypracovanie projektu zlepšovania manažérstva reklamácií v SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Šebestová
Vypracovanie projektu monitorovania spokojnosti zákazníkov v organizácii ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Daniel Šefčík
Návrh nástrojov marketingového mixu v súlade s manažérstvom kvality vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Štefanišinová
Prieskum uplatňovania propagačnej komunikácie vo vybraných organizáciách
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Milan Štefina
Prieskum uplatňovania propagačnej komunikácie vo vybraných organizáciách
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Šteruská
Návrh projektu aplikácie manažérstva reklamácií v ŽOS Trnava, a.s.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dana Štulrajterová
Návrh na zlepšenie marketingového výskumu v súlade s princípmi manažérstva kvality vo vybranej organizácii
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Takáčová
Vypracovanie projektu aplikácie metód a nástrojov výskumu trhu v Železiarniach Podbrezová, a.s.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Andrej Taran
Integrovaná marketingová komunikácia podniku ako súčasť zlepšovania manažérstva kvality
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Temiaková
Návrh projektu zlepšovania aplikácie marketingového mixu v Spoločnosti KOVÁČ, s.r.o.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Uher
Návrh na zdokonalenie marketingových procesov s cieľom zlepšenia vzťahov s odberateľmi v priemyselnom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Urbanová
Návrh aktivít v oblasti marketingu vo VUJE, a.s. Trnava
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Valentová
Návrh na zlepšenie prieskumu trhu v organizáciách zameraných na manažérstvo kvality
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná