26. 10. 2020  8:55 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
Identifikačné číslo: 1492
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     
     Konferencie
     

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
GarantDruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Implementácia manžérstva kvality v neštátnych zdravotníckych zariadeniachJ. Šalgovičová
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2006
31.12.2008
2 Metódy a technológie predikcie a optimalizácie zefektívnňovania procesov integrovaných dodávateľských reťazcov ako nástroje zabezpečovania trvalej udržateľnosti podniku.V. CibulkaVEGAspoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2015
3 Monitoring spokojnosti zákazníkov v manažérstve kvality a marketinguVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.200331.12.2005
4
 Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku
VEGA
spoluriešiteľ01.01.2005
31.12.2007
5 Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality neštátnych zdravotníckych zariadeníJ. ŠalgovičováKEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.200531.12.2007
6R. RybanskýKEGA
spoluriešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
7
 Výskum faktorov ovplyvňujúcich selekciu a implementáciu nástrojov integrovanej marketingovej komunikácie s ohľadom na bezpečnosť informácií a ochranu zákazníka
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2012
31.12.2013

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne