Jul 23, 2019   8:33 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Identification number: 1497
University e-mail: elena.lukacovicova [at] stuba.sk
 
Lektor - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Employee education and employee development
Written by (author): Bc. Natália Kupčihová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Opponent:Mgr. Stanislav Mikuláš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzdelávania a rozvoja zamestnancov a jej cieľom je poskytnúť návrhy na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov spoločnosti Lencos, s. r. o.. V prvej časti je zadefinované vzdelávanie, opísaný proces vzdelávania, jeho metódy, formy, výhody a nevýhody vzdelávania. Potrebné informácie v analýze sme získavali prostredníctvom riadených rozhovorov s pracovníkmi personálneho oddelenia a z dokumentačných materiálov spoločnosti. Na základe získaných výsledkov sme vypracovali návrhy na zlepšenie systému vzdelávania. Vylepšiť systém vzdelávania v spoločnosti Lencos, s. r. o. by mohli návrhy na rozvoj komunikačných zručností manažérov, e-vzdelávanie a hodnotiaci formulár zameraný na identifikáciu vzdelávacích potrieb. Zhodnotenie odporúčaných návrhov v sebe zahŕňa výhody a nevýhody ich uplatnenia.
Key words:vzdelávanie, zamestnanci, personálny manažment

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited