Jul 17, 2019   0:30 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Identification number: 1497
University e-mail: elena.lukacovicova [at] stuba.sk
 
Lektor - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Training of employees
Written by (author): Bc. Katarína Ďuricová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Opponent:Mgr. Stanislav Mikuláš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzdelávanie zamestnancov
Summary:Cieľom práce je na základe analýzy vzdelávania zamestnancov v Atómových elektrárňach EMO Mochovce, o. z. navrhnúť metódy vzdelávania, ktoré sa v spoločnosti zatiaľ nevyužívajú. Pomocou tejto analýzy bol vytvorený dotazník, ktorý vypĺňalo 150 pracovníkov a pozostával z 13 otázok. Otázky boli zamerané na konkrétne formy a metódy vzdelávania. Spolu s dotazníkom bol pracovníkom predložený stručný popis a výhody danej metódy vzdelávania. Vyplnené dotazníky sme zozbierali a vyhodnotili. Výsledky sme zaznamenali do grafov a predložili personálnej pracovníčke. Výsledkom je zavedenie metódy "shadowing a vzdelávanie formou videokonferencie do systému vzdelávania v tomto podniku. Začnú sa používať v roku 2012.
Key words:EMO Mochovce, o.z, dotazník, analýza súčasného stavu vzdelávania, návrhy na metódy vzdelávania, zavedenie metód

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited