Jul 22, 2019   8:30 p.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Identification number: 1497
University e-mail: elena.lukacovicova [at] stuba.sk
 
Lektor - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Corporate education
Written by (author): Ing. Katarína Kotvanová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Opponent:Mgr. Stanislav Mikuláš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podnikové vzdelávanie
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať proces a postup vzdelávania, metódy a techniky vzdelávania, a vyhodnotenie vzdelávania ako dôležitú súčasť personálneho útvaru a personálneho manažmentu v podniku Protherm Production s. r. o. Skalica a zároveň na základe zisteného súčasného stavu vytvoriť a zhodnotiť návrhy na jeho skvalitnenie. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teoretické spoznanie problematiky v oblasti podnikového vzdelávania zamestnancov. Ďalšia časť bakalárskej práce je venovaná analýze súčasného stavu podnikového vzdelávania v podniku, kde je spracovaná história, charakteristika, organizačná štruktúra, činnosti, vývoj zamestnancov a celý systém vzdelávania zamestnancov, metódy a techniky vzdelávania uskutočňované v podniku. Na základe analýzy realizovanej v spoločnosti Protherm Production, s. r. o. Skalica boli navrhnuté odporúčania pre skvalitnenie a zlepšenie súčasného procesu vzdelávania. V závere bakalárskej práce sa nachádza zhodnotenie navrhovaných riešení.
Key words:podnikové vzdelávanie, metódy a techniky vzdelávania, vyhodnotenie vzdelávania

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited