Jul 16, 2019   6:18 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Identification number: 1497
University e-mail: elena.lukacovicova [at] stuba.sk
 
Lektor - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Eating habits of secondary school students in lifestyle area
Written by (author): Ing. Gabriela Žitňanská
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Opponent:Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stravovacie návyky študentov stredných škôl v oblasti životosprávy
Summary:ŽITŇANSKÁ, Gabriela: Stravovacie návyky študentov stredných škôl v oblasti životosprávy. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky.- Školiteľ: PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2012. 64s. Práca prináša výsledky prieskumu z oblasti stravovacích návykov detí. Poukazuje na úroveň stravovacích návykov u študentov dvoch typov vybraných stredných škôl. Dotazníkom, ktorý vyplňovalo 180 respondentov (žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka strednej odbornej školy v Bratislave, žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka strednej odbornej školy v Trnave) sme zisťovali osobné údaje pre určenie indexu telesnej hmotnosti ako aj ich návyky k zdravej výžive. Výsledky prieskumu sme navzájom porovnali a vyhodnotili. Očakávali sme, že rozsah vedomostí o zdravom stravovaní bude u dievčat väčší, ako u chlapcov. Tento predpoklad sa naplnil.
Key words:stravovacie návyky, zdravie, cukrovka, obezita, anorexia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited