20. 8. 2019  0:44 Anabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Horváthová, PhD.
Identifikačné číslo: 1507
Univerzitný e-mail: martina.horvathova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Diana Alakšová
Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Antolová
Návrh opatrení na zdokonalenie monitoringu a riadenia pohľadávok v podniku Spoločnosť Kováč s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Bábiková
Návrh opatrení na zefektívnenie organizácie vnútroorganizačného účtovníctva vo firme GovCO, a.s. Jaslovské Bohunice
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Bašová
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Bekeová
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti MEGART, a.s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Bendová
Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v spoločnosti STAS - stavby a sanácie s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Benko
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti Východoslovenské kameňolomy, a.s. Spišská Nová Ves
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Blaho
Návrh možností využitia výstupov z účtovníctva v riadení vybraného priemyselného podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Bordášová
Návrh zlepšení v oblasti monitoringu a riadenia pohľadávok v podniku TATRACHEMA VD
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Bošáková
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku SLOVKORD, akciová spoločnosť Senica
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Brath
Návrh personálneho riadenia v procesoch zmien v dôsledku ekonomickej krízy v podniku PCA Slovakia, s.r.o. Trnava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Domorák
Návrh vzorových interných smerníc pre vedenie podvojného účtovníctva so zameraním na malé priemyselné podniky
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Dömötörová
Návrh systému získavania a výberu zamestnancov v JASPLASTIK-SK spol. s r.o.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michaela Ďurigová
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku KLIMATECH s. r. o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Ďurovcová
Návrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov v podniku LUSIK TRADE, s.r.o. pre potreby riadenia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Fáberová
Návrh možností využitia analýzy nákladov v riadení podniku RIM-PONA SLOVENSKO, spol. s r.o.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Fáberová
Návrh opatrení na formu obstarania dlhodobého majetku vo firme SEMAT, a.s. Trnava
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Fülemitsová
Návrh možností využitia analýzy nákladov v riadení podniku FREMACH TRNAVA, s.r.o.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Gajdoš
Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v spoločnosti MAD plus s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Gála
Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Greguš
Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov v podniku COAVIS SLOVAKIA s. r. o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Hájeková
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti JOMA STAV, s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Hanuliaková
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti ASAS, a. s.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Miroslava Hanzlovičová
Návrh zlepšenia systému poskytovania zamestnaneckých benefitov v podniku Bizzcom s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Hmiráková
Návrh zlepšenia adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s r.o.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Hodulíková, PhD.
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva vo firme K.I.T., spol. s r.o. Trnava
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Holásková
Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku Trans-Motocentrum, s.r.o., Boleráz
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Soňa Holkovičová
Návrh opatrení na zlepšenie konceptu personálneho marketingu v spoločnosti Robertshaw, a.s.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Soňa Holkovičová
Návrh opatrení na zlepšenie konceptu personálneho marketingu v podniku Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Holovičová
Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v podniku I.D.C. Holding, a.s., Bratislava, odštepný závod Pečivárne Sereď
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Humenský
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti ADP, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Chudá
Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov v podniku Elster s. r. o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Iršová
Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku TATRACHEMA VD
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Ivanovičová
Návrh zlepšenia systému riadenia nákladov v podniku metal design slovakia a.s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Johanesová
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti A-T, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kadlecová
Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Karabinošová
Návrh zdokonalenia personálnej práce v podniku Zentiva, a.s. Hlohovec
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Karnasová
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva vo firme Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Kázmérová
Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v podniku ZVS holding, a.s.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Kontová
Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov so zameraním na zvýšenie ich motivácie v spoločnosti ALUTECH Slowakei s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Kotlánová
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku I.D.C. Holding, a.s.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Libor Kováč
Návrh opatrení na zdokonalenie monitoringu a riadenia pohľadávok v podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Csilla Kováčová
Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v podniku ALT, a.s.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Kožáková
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Krajčírovičová
Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v podniku Stuhl, s.r.o.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Krcheňová
Návrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov v podniku ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. pre potreby riadenia
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Krchnáková
Návrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov v podniku SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. pre potreby riadenia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Križan
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Kubovičová
Návrh možností využitia výstupov z finančného účtovníctva v riadení vybraného priemyselného podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Kucejová
Návrh opatrení na zlepšenie uskutočňovania analýzy nákladov a účinnejšie využívanie pri finančnom rozhodovaní v podniku Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Kuzmová
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mário Lábsky
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva vo firme Slovenské lodenice Komárno, a.s.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sylvia Lamošová
Návrh zlepšenia stabilizácie zamestnancov v podniku Bodet & Horst mattress tickin k.s. Vrbové
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Lenická
Návrh zlepšení v oblasti monitoringu a riadenia pohľadávok v spoločnosti EKOM spol. s r. o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Lipovská
Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Klára Litviková
Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v spoločnosti JAMP, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Madžo
Návrh zlepšenia stabilizácie zamestnancov v podniku STABIL, a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Mihalovičová Žáková
Návrh opatrení na znižovanie fluktuácie zamestnancov v podniku STREIT TRNAVA s.r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Miškovič
Možností využitia interného účtovného auditu za účelom dosiahnutia prosperity malých a stredných priemyselných podnikov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Morávek
Návrh opatrení v oblasti využívania analýzy nákladov vo finančnom riadení podniku Vitis Pezinok, s.r.o. Pezinok
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Nováková
Návrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov v podniku Howa Tramico Slovakia, s. r. o., pre potreby riadenia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Petrák
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku ISS Facility Services spol. s r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Petráš
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti K.I.T., spol. s r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Petrovičová
Návrh zlepšení v oblasti monitoringu a riadenia pohľadávok v podniku KNOTT spol. s r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Polacká
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku MEDEKO CAST s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sabína Prostináková
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti Veeser Plastic Slovakia k. s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Sandtnerová
Návrh možností využitia výstupov účtovníctva v riadení podniku LiV - EPI, s.r.o., Bratislava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Schramko
Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku YAMAGATA (SLOVAKIA) s.r.o.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petronela Sollárová
Návrh opatrení na zlepšenie náboru a prijímania zamestnancov v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Streďanský
Návrh opatrení na zdokonalenie monitoringu a riadenia pohľadávok v podniku JURTON, s.r.o., Tvrdomestice
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dalibor Száraz
Návrh systému získavania a výberu zamestnancov v podniku PASTORKALT a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Šerjenik
Návrh zlepšenia motivačného programu v podniku Steel Form, spol. s r.o.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Šimeková
Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v podniku Trans-Motocentrum, s.r.o.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Šimeková
Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Šimončičová
Návrh možností využitia výstupov účtovníctva v riadení podniku ZF SACHS Slovakia a.s., Trnava
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Šimončičová
Návrh možností využitia výstupov z finančného účtovníctva v riadení podniku TATRACHEMA VD
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislava Šimončičová
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti TATRACHEMA VD
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubica Švantnerová
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku VKÚ, akciová spoločnosť Harmanec
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Tančibok
Návrh opatrení na formu obstarania dlhodobého hmotného majetku v spoločnosti RLS trading, s.r.o. Ružomberok
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Urbančoková
Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti ELE Advanced Technologies s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Valšík
Návrh racionalizácie personálnej práce s využitím informačných systémov v spoločnosti Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Valter
Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v podniku DECODOM, spol. s r.o.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Vímiová
Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v spoločnosti SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Voleková
Návrh systému poskytovania zamestnaneckých výhod s využitím Cafeteria systému v podniku VUJE, a.s. Trnava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Vraniaková
Návrh plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v podniku PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Zaťková
Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva INVENSYS ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s. Trnava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Zemanovičová
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti HS - Tec, spol. s r.o.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Žilínková
Návrh zlepšenia systému získavania a stabilizácie zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná