Jul 11, 2020   10:08 a.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Identification number: 1524
University e-mail: iveta.paulova [at] stuba.sk
 

     
     
     
     
Bodies     
Supervised theses
     
Conferences
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ladislav Bábik
Kvantitatívna metóda určenia úrovne plnenia strategických cieľov organizácie s využitím benchmarkingu na úrovni priemyselného odvetvia
September 2010
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Bahledová
Aktualizácia procesov a procesného manažérstva v čase krízy v PPS Group, a.s. Detva
May 2010Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Renáta Baková
Prieskum úrovne spokojnosti zamestnancov vo vybraných organizáciách so zavedeným systémom manažérstva kvality
June 2008
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Baková
Vypracovanie metodického postupu implementácie procesného manažérstva na Materiálovotechnologickej fakulte STU
May 2010Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matej Baša
Zisťovanie spokojnosti zákazníkov - nástroj na zlepšovanie kvality produktov
May 2014
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Bašnáková
Návrh postupu implementácie samohodnotenia podľa ISO 9004:2010 vo vybranej organizácii
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marta Bašnáková
Návrh systému prípravy a rozvoja manažérov pre zefektívnenie riadenia procesov v organizácii Slovenské elektrárne, a.s,závod Atómové elektrárne Bohunice
June 2009
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Bendiková
Formy motivácie zamestnancov pri zlepšovaní kvality vo výrobe
June 2012
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petra Bezáková
Návrh samohodnotenia podľa ISO 9004:2000 vo VULKAN, a.s. Partizánske
May 2010
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Hana Blahová
Návrh projektu budovania systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 vo firme Víno-Masaryk s.r.o. Skalica
May 2007
Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Viera Blesáková
Návrh metodiky zefektívnenia procesu riešenia problémov v rôznych typoch organizácií.
May 2017
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Botka
Uplatňovanie nástrojov a metód zlepšovania manažérstva kvality vo vybraných podnikoch v SR
June 2007
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Botka
Vypracovanie samohodnotiacej správy spoločenskej zodpovednosti organizácií a jej vyhodnotenie vo FIRES , s.r.o. Batizovce
May 2009
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Csongárová
Návrh aplikácie EFQM modelu výnimočnosti v ABC Klima, s.r.o. Bratislava
May 2007
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Čapošová
Vypracovanie projektu zlepšovania pre vybrané kritériá modelu CAF na FF UCM
December 2008
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Čavrčka
Prieskum úrovne spokojnosti zamestnancov vo vybraných organizáciách so zavedeným systémom manažérstva kvality
June 2008
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Čermanová
Prieskum uplatňovania vzdelávania v systéme manažérstva kvality a hodnotenie jeho účinnosti vo vybraných organizáciách v SR
June 2010
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Danko
Návrh aplikácie manažérstva kvality vo vybranej organizácii štátnej správy a samosprávy
June 2007
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Dúbravcová
Zabezpečovanie kvality vo výrobnom procese vo vybranom výrobnom podniku
June 2012
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Renáta Filková
Návrh opatrení pre naplnenie zásad manažérstva kvality vo vybranom podniku
May 2014Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darina Galbičková
Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritéria EFQM modelu výnimočnosti
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Darina Galbičková
Vypracovanie metodiky na zlepšovanie procesu preskúmanie manažmentom v organizácii Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
June 2010
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Glonek
Projekt identifikácie a zdokumentovania vybraných realizačných procesov ako súčasť zlepšovania procesného manažérstva v modeli CAF na MTF STU Trnava
May 2011
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Hambálek
Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritériá EFQM modelu výnimočnosti vo ProCs s r.o. Šaľa
May 2008
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Blanka Hetešová
Zabezpečovanie metrologickej činnosti podľa STN EN ISO 9001:2001
September 2006Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Oto Hodulík
Prieskum uplatňovania princípov komplexného manažérstva kvality vo vybraných organizáciách
June 2008
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alena Holbojová
Vypracovanie projektu zlepšovania procesov v spoločnosti Metall Design, s.r.o. Bratislava
December 2008
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Holečková
Zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií vo vybranej organizácii
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Adrián Holovič
Návrh opatrení na zlepšovanie kvality produktov vo vybranej spoločnosti
May 2014Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Izakovičová
Návrh postupu implementácie samohodnotenia podľa ISO 9004:2010 vo vybranej organizácii
May 2012
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Jakabovičová
Vypracovanie projektu zlepšovania vybranych kritérií EFQM modelu výnimočnosti v ZF Sachs,a.s. Trnava
December 2008Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kadlečík
Zabezpečovanie kvality vo výrobnom procese
June 2012
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kachút
Návrh jednotnej metodiky systému hodnotenia dodávateľov v Bang & Olufsen CZ s r.o. Kopřivnice
May 2008
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Kanka
Návrh nástrojov a metód zlepšovania manažérstva kvality v Geocomplex, a.s. Bratislava
May 2007
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Kolenyaková
Prieskum uplatňovania vzdelávania a hodnotenia jeho efektívnosti vo vybraných organizáciáh v SR so zavedeným systémom manažérstva kvality
June 2009
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Kopaj
Projekt aplikácie systému integrovaného manažérstva v 3J-3D int.,s.r.o. Vlčkovce
May 2011Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Silvia Kučerová
Prieskum uplatňovania samohodnotenie v manažérstve kvality vo vybraných organizáciách
June 2008
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniela Kupkovičová
Prieskum uplatňovania princípov komplexného manažérstva kvality (TQM) vo vybraných organizáciách v SR
June 2008
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Kútny
Analýza súčasného stavu systému integrovaného manažérstva v ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice
June 2011
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Daniel Kvocera
Vplyv implementácie komplexného manažérstva kvality v organizáciách poskytujúcich služby (dôraz kladený na verejnú správu a samosprávu) v SR na zvyšovanie úrovne spoločenskej zodpovednosti
July 2013
Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Daniel Kvocera
Vplyv implementácie komplexného manažérstva kvality v organizáciách poskytujúcich služby (dôraz kladený na verejnú správu a samosprávu) v SR na zvyšovanie úrovne spoločenskej zodpovednosti
September 2012
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Karol Loj
Návrh postupu implementácie environmentálneho manažérstva do existujúceho systému manažérstva kvality v ABC Klima, s.r.o. Bratislava
May 2007Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Lužáková
Návrh implementácie vybraných metód hodnotenia výkonnosti manažérstva kvality vo vybranej organizácii
May 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Lucia Maláková
Metódy samohodnotenia v manažérstve kvality a ich uplatňovanie vo vybraných podnikoch SR
June 2007
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Manduchová
Prieskum uplatňovania podnikateľskej etiky v manažérstve kvality vo vybraných organizáciách
June 2008
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Marton, PhD.
Progresívne metódy a nástroje na zefektívnenie riadenia podnikových procesov vo výrobných organizáciách
September 2011Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ivana Martonová, PhD.
Vypracovanie metodiky pre implementáciu komplexného manažérstva kvality a reinžinieringu podnikových procesov
May 2014
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Marušincová
Vypracovanie projektu aplikácie samohodnotenia v GAMO s r.o. Banská Bystrica
May 2011Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimíra Micháliková
Návrh projektu systémového prístupu uplatňovania nástrojov a metód pre vybraný produkt vo Vacuumschmelze, s r.o. Horná Streda
May 2009
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Milošovičová
Prieskum uplatňovania procesného prístupu v systéme manažérstva kvality vo vybraných organizáciach
June 2008Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Musil
Prieskum uplatňovania procesu preskúmanie manažmentom vo vybraných organizáciách v SR
June 2010Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Neslušan
Prieskum úrovne aplikácie komplexného manažérstva kvality v organizáciách zúčastnených v súťaži Národná cena SR za kvalitu
June 2011
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Neštická
Návrh metodiky QFD pre zlepšenie kvality vyrábaných transformátorov v ZVS Holding, a.s. Stará Dubnica
May 2008
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Neštický
Návrh trvalého zlepšovania procesov v podniku Hammerbacher SK, a.s. Pukanec
May 2008
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Ondrejíčková
Návrh metodiky samohodnotenia podľa ISO 9004:2000 v ZF BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
May 2010Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Palkovič
Návrh opatrení na zlepšenie procesu nakupovania vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Pecháček
Vypracovanie metodiky pre aplikáciu sociálneho aspektu zodpovedného podnikania v modeli CAF na MTF STU Trnava
May 2011
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Petrovičová
Návrh na zlepšovanie kvality v procese výroby hliníkových okien
May 2014
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Psota
Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritériá EFQM modelu výnimočnosti v EMARK s r.o.
June 2008Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Renáta Rovná
Analýza súčasného stavu uplatňovania procesu preskúmanie manažmentom vo VÚJE, a.s. Trnava
June 2010
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Renáta Rovná
Návrh postupu implementácie samohodnotenia podľa ISO 9004:2010 vo vybranej organizácii
May 2012
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Schwarz
Prieskum uplatňovania modelu CAF na vybraných univerzitách v Slovenskej republike
June 2009
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Spaleková
Návrh aplikácie samohodnotenia vo vybranom podniku
May 2007Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Michal Stankovič
Prieskum uplatňovania vzdelávania v systéme manažérstva kvality a hodnotenie jeho účinnosti vo vybraných organizáciách v SR
June 2010
Displaying the final thesis
65.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Matej Strašifták
Prieskum súčasného stavu ekonomického zhodnotenia implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách
June 2011Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Šoková
Návrh využitia interného benchmarkingu ako nástroja zlepšovania manažérstva kvality
May 2010
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Štúň
Prieskum uplatňovania princípov vodcovstva v systéme manažérstva kvality vo vybraných organizáciách v SR
June 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Yulia Šurinová, PhD.
Návrh metodiky využitia vybraných metód v rámci vývoja nových produktov v automobilovom priemysle
September 2010Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Teplan
Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov v STELIT, s .r.o Trenčín
December 2008
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Tóth
Zlepšovanie výrobného procesu na poloautomatickej výrobnej linke SK-2
May 2014
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Tóthová
Komplexné manažérstvo kvality a modely jeho aplikácie
June 2007
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Tóthová
Návrh projektu systémového prístupu uplatňovania nástrojov a metód pre zlepšenie kvality výrobku v Motokom Slovakia s.r.o. Veľký Meder
May 2009
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Vaisová
Prieskum uplatňovania procesného prístupu v systéme manažérstva kvality vo vybraných organizáciách SR
June 2009
Displaying the final thesis
74.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Pavel Večeřa
Návrh metodiky na zlepšenie implementácie SMK (resp. TQM) v špecifických organizáciách poskytujúcich služby.
August 2014
Displaying the final thesis
75.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Pavel Večeřa
Návrh metodiky na zlepšenie implementácie SMK (resp. TQM) v špecifických organizáciách poskytujúcich služby.
May 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vršanská
Vypracovanie samohodnotiacej správy spoločenskej zodpovednosti a jej vyhodnotenie v AllDeco, s r.o. Jaslovské Bohunice
May 2009
Displaying the final thesis
77.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Miroslava Zamcová
Vplyv medzioperačnej kontroly na zníženie zákazníckych reklamácií v rámci komponentov pre telekomunikáciu
September 2010
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Zlocha, PhD.
Návrh samohodnotiacej správy EFQM modelu vynimočnosti pre vybrané kritéria v APC s r.o. Dubnica nad Váhom
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress