22. 10. 2020  17:29 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Identifikačné číslo: 1524
Univerzitný e-mail: iveta.paulova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     Výučba
     
Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ladislav Bábik
Kvantitatívna metóda určenia úrovne plnenia strategických cieľov organizácie s využitím benchmarkingu na úrovni priemyselného odvetvia
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslava Bahledová
Aktualizácia procesov a procesného manažérstva v čase krízy v PPS Group, a.s. Detva
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Renáta Baková
Prieskum úrovne spokojnosti zamestnancov vo vybraných organizáciách so zavedeným systémom manažérstva kvality
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Renáta Baková
Vypracovanie metodického postupu implementácie procesného manažérstva na Materiálovotechnologickej fakulte STU
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Baša
Zisťovanie spokojnosti zákazníkov - nástroj na zlepšovanie kvality produktov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Bašnáková
Návrh postupu implementácie samohodnotenia podľa ISO 9004:2010 vo vybranej organizácii
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marta Bašnáková
Návrh systému prípravy a rozvoja manažérov pre zefektívnenie riadenia procesov v organizácii Slovenské elektrárne, a.s,závod Atómové elektrárne Bohunice
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Bendiková
Formy motivácie zamestnancov pri zlepšovaní kvality vo výrobe
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Bezáková
Návrh samohodnotenia podľa ISO 9004:2000 vo VULKAN, a.s. Partizánske
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Blahová
Návrh projektu budovania systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 vo firme Víno-Masaryk s.r.o. Skalica
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Viera Blesáková
Návrh metodiky zefektívnenia procesu riešenia problémov v rôznych typoch organizácií.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Botka
Uplatňovanie nástrojov a metód zlepšovania manažérstva kvality vo vybraných podnikoch v SR
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Botka
Vypracovanie samohodnotiacej správy spoločenskej zodpovednosti organizácií a jej vyhodnotenie vo FIRES , s.r.o. Batizovce
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Csongárová
Návrh aplikácie EFQM modelu výnimočnosti v ABC Klima, s.r.o. Bratislava
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Čapošová
Vypracovanie projektu zlepšovania pre vybrané kritériá modelu CAF na FF UCM
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Čavrčka
Prieskum úrovne spokojnosti zamestnancov vo vybraných organizáciách so zavedeným systémom manažérstva kvality
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Čermanová
Prieskum uplatňovania vzdelávania v systéme manažérstva kvality a hodnotenie jeho účinnosti vo vybraných organizáciách v SR
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Danko
Návrh aplikácie manažérstva kvality vo vybranej organizácii štátnej správy a samosprávy
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Dúbravcová
Zabezpečovanie kvality vo výrobnom procese vo vybranom výrobnom podniku
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Renáta Filková
Návrh opatrení pre naplnenie zásad manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Darina Galbičková
Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritéria EFQM modelu výnimočnosti
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Darina Galbičková
Vypracovanie metodiky na zlepšovanie procesu preskúmanie manažmentom v organizácii Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vladimír Glonek
Projekt identifikácie a zdokumentovania vybraných realizačných procesov ako súčasť zlepšovania procesného manažérstva v modeli CAF na MTF STU Trnava
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Hambálek
Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritériá EFQM modelu výnimočnosti vo ProCs s r.o. Šaľa
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Blanka Hetešová
Zabezpečovanie metrologickej činnosti podľa STN EN ISO 9001:2001
september 2006Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Oto Hodulík
Prieskum uplatňovania princípov komplexného manažérstva kvality vo vybraných organizáciách
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alena Holbojová
Vypracovanie projektu zlepšovania procesov v spoločnosti Metall Design, s.r.o. Bratislava
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Holečková
Zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií vo vybranej organizácii
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrián Holovič
Návrh opatrení na zlepšovanie kvality produktov vo vybranej spoločnosti
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Izakovičová
Návrh postupu implementácie samohodnotenia podľa ISO 9004:2010 vo vybranej organizácii
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Jakabovičová
Vypracovanie projektu zlepšovania vybranych kritérií EFQM modelu výnimočnosti v ZF Sachs,a.s. Trnava
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jaroslav Kadlečík
Zabezpečovanie kvality vo výrobnom procese
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kachút
Návrh jednotnej metodiky systému hodnotenia dodávateľov v Bang & Olufsen CZ s r.o. Kopřivnice
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Kanka
Návrh nástrojov a metód zlepšovania manažérstva kvality v Geocomplex, a.s. Bratislava
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Kolenyaková
Prieskum uplatňovania vzdelávania a hodnotenia jeho efektívnosti vo vybraných organizáciáh v SR so zavedeným systémom manažérstva kvality
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Kopaj
Projekt aplikácie systému integrovaného manažérstva v 3J-3D int.,s.r.o. Vlčkovce
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Silvia Kučerová
Prieskum uplatňovania samohodnotenie v manažérstve kvality vo vybraných organizáciách
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniela Kupkovičová
Prieskum uplatňovania princípov komplexného manažérstva kvality (TQM) vo vybraných organizáciách v SR
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivan Kútny
Analýza súčasného stavu systému integrovaného manažérstva v ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Daniel Kvocera
Vplyv implementácie komplexného manažérstva kvality v organizáciách poskytujúcich služby (dôraz kladený na verejnú správu a samosprávu) v SR na zvyšovanie úrovne spoločenskej zodpovednosti
júl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Daniel Kvocera
Vplyv implementácie komplexného manažérstva kvality v organizáciách poskytujúcich služby (dôraz kladený na verejnú správu a samosprávu) v SR na zvyšovanie úrovne spoločenskej zodpovednosti
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karol Loj
Návrh postupu implementácie environmentálneho manažérstva do existujúceho systému manažérstva kvality v ABC Klima, s.r.o. Bratislava
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Lužáková
Návrh implementácie vybraných metód hodnotenia výkonnosti manažérstva kvality vo vybranej organizácii
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucia Maláková
Metódy samohodnotenia v manažérstve kvality a ich uplatňovanie vo vybraných podnikoch SR
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lucia Manduchová
Prieskum uplatňovania podnikateľskej etiky v manažérstve kvality vo vybraných organizáciách
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Michal Marton, PhD.
Progresívne metódy a nástroje na zefektívnenie riadenia podnikových procesov vo výrobných organizáciách
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ivana Martonová, PhD.
Vypracovanie metodiky pre implementáciu komplexného manažérstva kvality a reinžinieringu podnikových procesov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Marušincová
Vypracovanie projektu aplikácie samohodnotenia v GAMO s r.o. Banská Bystrica
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimíra Micháliková
Návrh projektu systémového prístupu uplatňovania nástrojov a metód pre vybraný produkt vo Vacuumschmelze, s r.o. Horná Streda
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jana Milošovičová
Prieskum uplatňovania procesného prístupu v systéme manažérstva kvality vo vybraných organizáciach
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Musil
Prieskum uplatňovania procesu preskúmanie manažmentom vo vybraných organizáciách v SR
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Neslušan
Prieskum úrovne aplikácie komplexného manažérstva kvality v organizáciách zúčastnených v súťaži Národná cena SR za kvalitu
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Neštická
Návrh metodiky QFD pre zlepšenie kvality vyrábaných transformátorov v ZVS Holding, a.s. Stará Dubnica
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslav Neštický
Návrh trvalého zlepšovania procesov v podniku Hammerbacher SK, a.s. Pukanec
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Ondrejíčková
Návrh metodiky samohodnotenia podľa ISO 9004:2000 v ZF BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Peter Palkovič
Návrh opatrení na zlepšenie procesu nakupovania vo vybranom podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matej Pecháček
Vypracovanie metodiky pre aplikáciu sociálneho aspektu zodpovedného podnikania v modeli CAF na MTF STU Trnava
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Petrovičová
Návrh na zlepšovanie kvality v procese výroby hliníkových okien
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matej Psota
Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritériá EFQM modelu výnimočnosti v EMARK s r.o.
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Renáta Rovná
Analýza súčasného stavu uplatňovania procesu preskúmanie manažmentom vo VÚJE, a.s. Trnava
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Renáta Rovná
Návrh postupu implementácie samohodnotenia podľa ISO 9004:2010 vo vybranej organizácii
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Schwarz
Prieskum uplatňovania modelu CAF na vybraných univerzitách v Slovenskej republike
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbora Spaleková
Návrh aplikácie samohodnotenia vo vybranom podniku
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michal Stankovič
Prieskum uplatňovania vzdelávania v systéme manažérstva kvality a hodnotenie jeho účinnosti vo vybraných organizáciách v SR
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Matej Strašifták
Prieskum súčasného stavu ekonomického zhodnotenia implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Šoková
Návrh využitia interného benchmarkingu ako nástroja zlepšovania manažérstva kvality
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Štúň
Prieskum uplatňovania princípov vodcovstva v systéme manažérstva kvality vo vybraných organizáciách v SR
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Yulia Šurinová, PhD.
Návrh metodiky využitia vybraných metód v rámci vývoja nových produktov v automobilovom priemysle
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Teplan
Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov v STELIT, s .r.o Trenčín
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Tóth
Zlepšovanie výrobného procesu na poloautomatickej výrobnej linke SK-2
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denisa Tóthová
Komplexné manažérstvo kvality a modely jeho aplikácie
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Tóthová
Návrh projektu systémového prístupu uplatňovania nástrojov a metód pre zlepšenie kvality výrobku v Motokom Slovakia s.r.o. Veľký Meder
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mária Vaisová
Prieskum uplatňovania procesného prístupu v systéme manažérstva kvality vo vybraných organizáciách SR
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Pavel Večeřa
Návrh metodiky na zlepšenie implementácie SMK (resp. TQM) v špecifických organizáciách poskytujúcich služby.
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Pavel Večeřa
Návrh metodiky na zlepšenie implementácie SMK (resp. TQM) v špecifických organizáciách poskytujúcich služby.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Vršanská
Vypracovanie samohodnotiacej správy spoločenskej zodpovednosti a jej vyhodnotenie v AllDeco, s r.o. Jaslovské Bohunice
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Miroslava Zamcová
Vplyv medzioperačnej kontroly na zníženie zákazníckych reklamácií v rámci komponentov pre telekomunikáciu
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jozef Zlocha, PhD.
Návrh samohodnotiacej správy EFQM modelu vynimočnosti pre vybrané kritéria v APC s r.o. Dubnica nad Váhom
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná