Oct 24, 2020   2:34 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Identification number: 1526
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     
     
          
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tamás Bernáth
Vplyv rezného materiálu na kvalitu obrobeného povrchu
June 2009Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. René Bero
Návrh výroby formy s podporou CAD/CAM systémov
December 2007
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Bielik
Návrh výroby difúzora pre letecký priemysel
December 2007
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Biňas
Racionalizácia dokončovania súčiastky pre letecký priemysel
December 2007
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Blaško
Návrh CAD/CAM pracoviska a jeho prepojenie s CNC systémami
December 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Bobok
Analýza obrobeného povrchu po brúsení
May 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Bobok
Tvorba animácií vybraných metód merania
June 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Vojtech Borš
Návrh a realizácia posteru merania ozubenia
June 2009Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Burza
Návrh metodiky kalibrácie pracovných meradiel
May 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alexander Fábry
Vplyv laserového textúrovania na odolnosť voči abrazívnemu opotrebeniu
May 2017
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Farkas
Návrh a realizácia posteru merania závitov
June 2009Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Gašpárek
Návrh výroby náboja spojky aplikáciou viacosového obrábania
December 2007Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Gombár
Návrh komplexnej súčiastky pre určovanie presnosti CNC frézovacích strojov
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ján Guzlej
Návrh a porovnanie metód merania otvorov
May 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristian Hegedűs
Databáza meradiel metrologického laboratória
June 2008
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Karol Holba
Design of components of clamping modular system
May 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Karol Holba
Návrh komponentov upínacieho stavebnicového systému
May 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Hrušovská
Meranie opotrebovania rezných nástrojov
December 2007
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Ješko
Hospodárenie s meradlami, meracími prístrojmi a meracími zariadeniami pre obrábanie
December 2007Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Ježík
Influence of heat treatment of a component on dimensional accuracy
April 2020
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Jurík
Návrh a realizácia animácií vybraných metód merania parametrov vnútorného závitu
May 2014
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Jurík
Návrh a realizácia databázy kalibračných postupov pre metrologické laboratórium
May 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudmila Kayserová
Tvorba a možnosti využitia e-Learningu vybraných častí v predmete Základy výrobných technológií II
May 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ondrej Klbečka
Návrh a realizácia animácií vybraných metód merania závitov
May 2013
Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ondrej Klbečka
Návrh meracieho prípravku pre zváranú drôtenú konštrukciu
May 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Dáša Kňazíková
Návrh metodiky kalibrácie medzných valčekových a strmeňových kalibrov
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Dáša Kňazíková
Návrh metodiky kalibrácie medzných valčekových a strmeňových kalibrov
May 2013
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Kováč
Design of a preparation designed to control the surface microgeometry of very small dimensions components
May 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Krajčovičová
Vyhodnotenie porovnávacích metód merania na PC
June 2008
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lýdia Kršková
Porovnanie drsnosti obrobených plôch po rezaní vodným lúčom a laserom
June 2010
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Kulifaj
Návrh a výroba komponentov upínacieho stavebnicového systému
May 2017Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Loj
Návrh montážneho pracoviska pre hydrodynamický menič
December 2007
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Marenčík
Návrh a realizácia kalibrácie pracovných meradiel
May 2015
Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ing. Marek Marenčík
Návrh a realizácia kalibrácie pracovných meradiel
May 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Samuel Matovič
Design and production of the external bent turning tool model for education
May 2019
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Elena Medová
Návrh a aplikácia pracovného postupu kalibrácie meracieho zariadenia v podmienkach SACHS Slovakia, a.s. Trnava
May 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivan Mendel
Design and implementation of software support for the processing of the cutting wedge geometry
May 2019
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ján Miček
Design and production of the external straight turning tool model for education
May 2019
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Mičuneková
Vplyv superfinišovacích nástrojov na drsnosť obrobeného povrchu
December 2007
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Michalík
Vplyv stavu materiálu ocele C45 na kvalitu obrobeného povrchu
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Muchová
Informačné zabezpečenie technologických činností
December 2007
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Ľubomír Nemečkaj
Design of fixture for positioning of component
May 2019
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Németh
Návrh pracovného postupu kalibrácie mikrometrických meradiel
May 2014
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Pethő
Návrh a aplikácia pracovného postupu kalibrácie meracieho zariadenia
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Pleva
Návrh metodiky kalibrácie mikroskopu
May 2013
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Porubská
Návrh a výroba združeného nástroja pre automobilový priemysel
December 2007
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Porubský
Návrh pracovných postupov kalibrácie vybraných meradiel v podmienkach LINDENMAIER SLOVAKIA s.r.o.
May 2012
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Prílesan
Design and production of the external lateral cutting tool model for education
May 2019
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Sokolová
Meranie drsnosti povrchu so zameraním na meraciu techniku SURFCOM S5000
May 2016
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mário Soos
Návrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uložení
May 2017Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Attila Szabó
Vplyv stratégií merania súčiastky na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôt
May 2017
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viliam Šedovič
Design and production of adaptation of positioning fixture
April 2020Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Viliam Šedovič
Design of the fixture for the establishment and support of a part designed to control surface microgeometry
May 2018
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mgr. Peter Štefula
Návrh upínacích komponentov konektora RJ45 pre výrobnú linku
May 2016
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Trhan
CA spracovanie a výroba kontrolného prípravku interiérového plastového dielu
December 2007
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Vagovský, PhD.
Vplyv rezného materiálu na kvalitu obrobeného povrchu
June 2010Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Valach
The influence of the measurement strategy on a coordinate measuring machine on the accuracy of measured values
April 2019
Displaying the final thesis
58.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Vardzik
Design and production of the educational model of turning tool
May 2018
Displaying the final thesis
59.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrej Varga
Návrh a realizácia posteru merania odchýlok tvaru
June 2009Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marián Volek
Porovnanie brúsenia konvenčným a vysokoabrazívnym brusivom pri zapichovacom brúsení
June 2007Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Henrieta Záležáková
Racionalizácia výroby dopravníkov triesok "Synchro"
December 2007
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress