Jun 18, 2019   5:22 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Čička, PhD.
Identification number: 1530
University e-mail: roman.cicka [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)
Vice-dean - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Szilárd Baranyai
Štruktúra a vlastnosti oxidových eutektických kompozitov
May 2010Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Bednár
Analýza tvorby obrazu v svetelnej mikroskopii a transmisnej elektrónovej mikroskopii
May 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Dendis
Metalografická analýza ocelí pre parné odvádzače kondenzátu vo výmenníkoch tepla
June 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Dubravický
Modelovanie fázových rovnováh v zliatinách pre bezolovnaté spájky
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Dubravický
Návrh optimálnej zliatiny pre impregnáciu uhlíkových zberačov elektrických hnacích vozidiel
June 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Gabriš
Analysis of phase transformations in tool steel using experimental and computational thermodynamics
April 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Gabriš
Meranie a analýza tepelnej kapacity technických materiálov
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Haršány
Popis elektrických vlastností keramických materiálov pomocou náhradných obvodov
June 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Zoltán Juhász
Analýza mikroštruktúrnej stability modifikovaných Cr ocelí počas creepu
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Juhász
Tvorba termodynamickej databázy pre výpočet fázových rovnováh v systéme Ag-Ce-Sn
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Imrich Kamocsai
Analýza modelovania fázových rovnováh vo viaczložkových heterogénnych sústavách
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Stanislav Kašička
Modelovanie fázových rovnováh a metalografická analýza ocele Böhler K110
June 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriama Kořínková
Modelovanie fázových rovnováh v rôznych materiálových systémoch s využitím programu Thermo-Calc
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kövér, PhD.
Analysis of phase transformations in selected low-alloy steels by thermal and computational methods
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Lucia Lašček
Meranie a analýza termofyzikálnych vlastností technických materiálov
June 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Lucia Lašček
Modelovanie termodynamických vlastností a fázových rovnováh vo vybraných druhoch plastov a komplexných kovových zliatin
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Moravcová
Kontrola kvality materiálov vo výrobnom procese s využitím diferenčnej skenovacej kalorimetrie
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Nečas
Matematický popis a použitie nelineárnej metódy najmenších štvorcov pri spracovaní údajov v impedančnej spektroskopii a röntgenovej difrakcii
May 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Matej Pašák, PhD.
Štúdium kinetiky fázových transformácií vo vysokolegovaných zliatinových systémoch na báze železa
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Filip Polakovič
Termo-fyzikálne vlastnosti polymérnych zliatin
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Filip Polakovič
Termo-fyzikálne vlastnosti polymérnych zliatin
May 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Rybár
Analýza a interpretácia údajov pri impedančnej spektroskopii nekovových materiálov
May 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Szokolay
Možnosti sledovania koróznych procesov pomocou impedančnej spektroskopie
May 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Šipoš
Analýza a interpretácia údajov pri impedančnej spektroskopii nekovových materiálov s využitím distributívnych prvkov
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Sára Škrobáková
Application of differential scanning calorimetry in investigation of plastics and complex metallic alloys
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Šumec
Termická analýza plastov
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šumec
Využitie výpočtovej termodynamiky pri analýze procesov precipitácie v austenitickej koróziivzdornej oceli
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Tóth
Vlastnosti a použitie geopolymérov na báze hlinitokremičitanov
June 2009Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Vanišová
Popis elektrických vlastností plastov pomocou náhradných obvodov
June 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress