11. 7. 2020  23:37 Milota
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Čička, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.cicka [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav materiálov (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

     
     Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Szilárd Baranyai
Štruktúra a vlastnosti oxidových eutektických kompozitov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Bednár
Analýza tvorby obrazu v svetelnej mikroskopii a transmisnej elektrónovej mikroskopii
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Dendis
Metalografická analýza ocelí pre parné odvádzače kondenzátu vo výmenníkoch tepla
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Dubravický
Modelovanie fázových rovnováh v zliatinách pre bezolovnaté spájky
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Dubravický
Návrh optimálnej zliatiny pre impregnáciu uhlíkových zberačov elektrických hnacích vozidiel
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľubomír Gabriš
Analýza fázových premien v nástrojovej oceli pomocou experimentálnej a výpočtovej termodynamiky
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubomír Gabriš
Meranie a analýza tepelnej kapacity technických materiálov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Haršány
Popis elektrických vlastností keramických materiálov pomocou náhradných obvodov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. Zoltán Juhász
Analýza mikroštruktúrnej stability modifikovaných Cr ocelí počas creepu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zoltán Juhász
Tvorba termodynamickej databázy pre výpočet fázových rovnováh v systéme Ag-Ce-Sn
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Imrich Kamocsai
Analýza modelovania fázových rovnováh vo viaczložkových heterogénnych sústavách
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Stanislav Kašička
Modelovanie fázových rovnováh a metalografická analýza ocele Böhler K110
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miriama Kořínková
Modelovanie fázových rovnováh v rôznych materiálových systémoch s využitím programu Thermo-Calc
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kövér, PhD.
Analysis of phase transformations in selected low-alloy steels by thermal and computational methods
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mgr. Lucia Lašček
Meranie a analýza termofyzikálnych vlastností technických materiálov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mgr. Lucia Lašček
Modelovanie termodynamických vlastností a fázových rovnováh vo vybraných druhoch plastov a komplexných kovových zliatin
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Moravcová
Kontrola kvality materiálov vo výrobnom procese s využitím diferenčnej skenovacej kalorimetrie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Nečas
Matematický popis a použitie nelineárnej metódy najmenších štvorcov pri spracovaní údajov v impedančnej spektroskopii a röntgenovej difrakcii
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Bc. Mária Otajovičová
Použitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Matej Pašák, PhD.
Štúdium kinetiky fázových transformácií vo vysokolegovaných zliatinových systémoch na báze železa
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Filip Polakovič
Termo-fyzikálne vlastnosti polymérnych zliatin
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Filip Polakovič
Termo-fyzikálne vlastnosti polymérnych zliatin
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Rybár
Analýza a interpretácia údajov pri impedančnej spektroskopii nekovových materiálov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriel Szokolay
Možnosti sledovania koróznych procesov pomocou impedančnej spektroskopie
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Šipoš
Analýza a interpretácia údajov pri impedančnej spektroskopii nekovových materiálov s využitím distributívnych prvkov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Sára Škrobáková
Application of differential scanning calorimetry in investigation of plastics and complex metallic alloys
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Šumec
Termická analýza plastov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Šumec
Využitie výpočtovej termodynamiky pri analýze procesov precipitácie v austenitickej koróziivzdornej oceli
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miroslav Tóth
Vlastnosti a použitie geopolymérov na báze hlinitokremičitanov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nikola Vanišová
Popis elektrických vlastností plastov pomocou náhradných obvodov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná