Jan 19, 2020   2:28 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Identification number: 15371
University e-mail: michala.lipkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Multifunctional interior accessory
Written by (author): Bc. Jozef Sklenka
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Opponent:Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multifunkčný interiérový prvok
Summary:ABSTRAKT Sklenka, Jozef: Multifunkčný interiérový prvok POLY [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. Školiteľ: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Rok 2017. Rozsah 30 strán. Bakalárska práca rieši problematiku v oblasti interiérového nábytku. Snaží sa prísť s kreatívnym riešením pre spojenie dvoch aktivít človeka, ktoré vykonáva počas dňa v interiéri svojho domova alebo zamestnania, ktorými sú oddych a práca. Tieto dve aktivity sú zrealizované v sedadle, ktorý reprezentuje oddych a stupienok, ktorý reprezentuje výstupnú činnosť pri dosiahnutí vyššej fyzickej úrovne v interiéri. Oba elementy sú zrealizované v jednom kuse solitéru, ktorého funkcia sa mení otočením o 180°. Dôraz dizajnu je kladený na užívateľskú a tvarovú jednoduchosť. Keďže ide o atypický a pre užívateľa nový interiérový prvok, berieme do úvahy používanie, ktoré nie je obmedzené iba na sediacu a výstupnú činnosť a je do istej miery podmienené kreatívnou náturou užívateľa. Kľúčové slová: variabilný, stolička, stupienok, polyfunkčný, funkcionalistický dizajn, interiérový prvok
Key words:stolička, stupienok, polyfunkčný, funkcionalistický dizajn, interiérový prvok, variabilný

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited