Jan 19, 2020   1:40 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Identification number: 15371
University e-mail: michala.lipkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Wearable responsibility
Written by (author): Bc. Viktória Komárňanská
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Opponent:Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nositeľná zodpovednosť
Summary:ABSTRAKT 

KOMÁRŇANSKÁ, Viktória: Nositeľná zodpovednosť [Bakalárska práca] - Slovenská technická Univerzita v Bratislave (Bratislava, Slovensko). Fakulta architektúry; šudijný program Dizajn, školiace pracovisko Ústav dizajnu. - Vedúci záverečnej práce: Mgr. Art. Michala Lipková, ArtD. Bratislava: STU FA, 2017, 42 s.


 Bakalárska práca sa zaoberá témou Nositeľná zodpovednosť. Jej úlohou je vytvoriť kolekciu produktov s vysokou funkčnou a emocionálnou pridanou hodnotou, určených na každodenné nosenie a používanie. Ideu udržateľnosti módy a podpory lokálneho dizajnu stavia do kontrastu s problematikou fast fashion a nebezpečenstvom, ktoré masový módny priemyslej predstavuje pre našu planétu. Aj touto cestou sa snaží poukázať na spoločensky zodpovednú produkciu výrobkov, zohľadňovanie zdrojov materiálov a ekologických aspektov tvorby. Skúma predstaviteľky cieľovej skupiny mladých žien, pracujúcich v kreatívnej oblasti, ktoré majú rady módu. Opisuje lifestyle a problémy vznikajúce pri mestskej migrácií, hektických dňoch a dennom prenášaní množstva vecí. Kľúčové slová:
 
Nositeľná zodpovednosť. Udržateľnosť. Lokálny dizajn. Fast fashion. Módny priemysel. Ekologické aspekty tvorby. Mestská migrácia.
Key words:Módny priemysel, Ekologické aspekty tvorby, Nositeľná zodpovednosť, Mestská migrácia, Udržateľnosť, Lokálny dizajn, Fast fashion

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited