Jan 20, 2020   1:39 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Identification number: 15371
University e-mail: michala.lipkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of coffee waste in product design
Written by (author): Bc. Michal Vavro, DiS.
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Opponent:Mgr. art. Tibor Antony
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie kávového odpadu v dizajne výrobkov
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vymyslieť a navrhnúť produkt, ktorý bude vytvorený z materiálu, ktorý obsahuje kávový odpad a bude ekologicky nezávadný a ohľaduplný k životnému prostrediu. Zameral som sa primárne na materiálový výskum, uskutočnený na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Na základe analýzy som ďalej pracoval na dizajne modulárneho stolového organizéra, ktorý bol zhotovený z vyvinutého materiálu s možnosťou kompostovania. Stolový organizér má modulárnu funkciu a celý proces od počiatočného navrhovania, filozofie produktu až po finálny model v mierke 1:1 je obsiahnutý v práci. Organizér má upozorňovať na využívanie organického odpadu a na ekologické riešenie dizajnového návrhu bez tvorby prebytočného odpadu.
Key words:kávový odpad, káva, biodegradovateľný, organizér, výskum, modulárny dizajn, dizajn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited