Jan 29, 2020   7:03 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Identification number: 15371
University e-mail: michala.lipkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Natural user interface
Written by (author): Bc. Ondrej Dóci
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Opponent:Ing. Michal Brašeň, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prirodzené užívateľské rozhranie
Summary:DÓCI, Ondrej: Prirodzené užívateľské rozhranie. [Bakalárska práca]. Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. Školiteľ: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD., Bratislava, 2018. s.57 Táto bakalárska práca je zameraná na komunikáciu v prirodzenom užívateľskom rozhraní autonómneho automobilu. Konkrétne na komunikáciu medzi užívateľom a vozidlom, a užívateľmi navzájom. Ľudské vzťahy sú veľmi zložité a ovplyvňuje ich najmä povaha a emocionálne rozpoloženie osôb. Využívaním zdieľanej dopravy sa spoločnosť nevyhne ešte väčšiemu a osobnejšiemu vzájomnému kontaktu neznámych ľudí ako dnes. Užívatelia zároveň musia komunikovať aj s vozidlom, aby vedelo naplniť ich potreby a cítili sa pohodlne. V druhej kapitole práce sú rozvinuté témy, ktoré priamo súvisia s vznikom užívateľského prostredia. Pojmy, ktoré sa v nej nachádzajú, sú zároveň súčasťou širšieho zadania. Tretia kapitola sa venuje procesu vytvorenia nového interiéru a jeho prostredia s názvom ComCom. Vysvetľuje súvislosti, ktoré viedli k jeho vzniku, ideu aj technický opis. Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie esteticky a fyzicky pohodlného prostredia pre užívateľov zdieľaných autonómnych vozidiel. Ďalším cieľom je umožnenie pohodlnej komunikácie všetkými komunikačnými smermi.
Key words:Komunikácia, Prirodzené užívateľské rozhranie, Emocionálny dizajn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited