Jan 20, 2020   1:41 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Identification number: 15371
University e-mail: michala.lipkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Natural user interface
Written by (author): Bc. Vladimíra Maťašeová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Opponent:Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prirodzené užívateľské rozhranie
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť prirodzené užívateľské rozhranie v rámci zdieľanej mobility pre rok 2030. Návrh je orientovaný predovšetkým na človeka a navrhovaný s užívateľom zdieľanej služby pre vyvinutie najvhodnejšieho riešenia. Zameranie rozhrania je na funkcie transportu určeného na použitie v rámci minút v mestskej doprave. Finálny návrh je inšpirovaný prúdením vody, ktorou sa každá z funkcií dá vyjadriť vo veľmi prirodzenej forme.
Key words:Prirodzené užívateľské rozhranie, Zdieľaná mobilita, Autonómny transport, Funkcie, Praha, Prúdenie, Personalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited