Jan 19, 2020   1:51 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Identification number: 15371
University e-mail: michala.lipkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Key to mobility
Written by (author): Bc. Lea Turzáková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Opponent:Ing. Michal Brašeň, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kľúč k mobilite
Summary:Cieľom projektu je vytvoriť univerzálny a jasný spôsob komunikácie medzi užívateľom a zdieľaným automobilom budúcnosti tak, aby ho mohli využívať všetci ľudia bez ďalších adaptácií alebo špeciálnych úprav. Zdravotné znevýhodnenie je iba jedným z faktorov, ktorými môže byť človek ovplyvnený, projekt bude zvažovať aspekty ako napr. vek, pohlavie alebo miera digitálnej gramotnosti užívateľov.
Key words:mobilita, kľúč, budúcnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited