Jan 19, 2020   2:19 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Identification number: 15371
University e-mail: michala.lipkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Natural user interface
Written by (author): Bc. Dávid Mega
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Opponent:Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prirodzené užívateľské rozhranie
Summary:MEGA, Dávid: Prirodzené užívateľské rozhranie. [Bakalárska práca]. Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. Školiteľ: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD., Bratislava, 2018. Očakáva sa, že digitálne technológie ako rozšírená realita v roku 2030 vážne ovplyvnia ľudstvo v oblastiach komunikácie človek – človek, človek – stroj. Ako to ovplyvní dizajn automobilových interiérov? Má vôbec automobilový typ dopravy miesto v budúcnosti ľudstva, a ak áno, v akej podobe? Dizajn prirodzeného užívateľského rozhrania vždy naväzuje na predošlý zaužívaný spôsob použitia určitého produktu alebo systému. Z čoho vychádza dizajn interiéru automobilu v roku 2030? Aké sú rôzne prístupy ku komunikácii a ktorý z nich je v danej situácii najvhodnejší? Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť prirodzené užívateľské prostredie v automobile budúcnosti, ktoré bude podporovať efektívne využitie času v čo najvyššej miere. Kľúčové slová: Prirodzené užívateľské rozhranie, efektivita, práca, zdieľaná mobilita, autonómne vozidlo.
Key words:autonómne vozidlo, Prirodzené užívateľské rozhranie, efektivita, práca, zdieľaná mobilita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited