Jan 20, 2020   2:57 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Identification number: 15371
University e-mail: michala.lipkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Natural user interface
Written by (author): Bc. Nikola Földešová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Opponent:doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prirodzené užívateľské rozhranie
Summary:FÖLDEŠOVÁ, Nikola: Prirodzené užívateľské rozhranie. [Bakalárska práca]. Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. Školiteľ: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Bratislava: FA STU, rok 2018. Rozsah strán: 42. Zámerom bakalárskej práce bolo priniesť futuristický koncept používateľského rozhrania pre autonómny automobil v roku 2030. “Prirodzené užívateľského rozhranie” charakterizuje 100% zrozumiteľnosť a hľadanie nových foriem komunikácie, prekonávajúcich dnešný štandard rozhraní založených na grafickej a textovej báze prostredníctvom integrovaných digitálnych displejov. Výsledkom projektu je vytvorenie ovládacích prvkov komfortu, ktoré sú vždy na dosah ruky, sú pre človeka ľahko pochopiteľné a svojou formou navádzajú na jednotné a jednoduché ovládanie so snahou zapojenia haptického zmyslu. Cieľom je aj integrovanie týchto prvkov tak, aby boli chápané ako nenápadná, prirodzená súčasť interiéru automobilu, v ktorom sa užívateľ bude cítiť pohodlne. Interiér mu poskytuje voľnosť bez obmedzenia pohybu a fixácie na jedno sedadlo.
Key words:komfort, ovládače, zmysly, prirodzené užívateľské rozhranie, interiér, autonómne vozidlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited