Jan 20, 2020   3:45 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Identification number: 15371
University e-mail: michala.lipkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Adaptable storage system
Written by (author): Mgr. art. Nina Protušová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Opponent:Mgr. art. Barbora Tobolová, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Adaptabilný úložný systém
Summary:Práca sa zameriava na úložný systém pod vplyvom rôznych zmien. Ľudia menia predmety, ktorými sa obklopujú, menia priestory, v ktorých bývajú a menia sa aj oni samotní. Práca preto obsahuje prehľad faktorov, ktoré ovplyvňujú nároky užívateľov na úložné systémy z rôznych uhlov pohľadu. Postupne vymedzuje hlavné princípy, ktoré má adaptabilný systém spĺňať, aby bol zmysluplný, funkčný, ľahko prenosný a ponúkal dostatočnú variabilitu. Diplomová práca zhodnotí prepojenie daných princípov s ostatnými požiadavkami na úložné systémy, ako sú kapacita, rôznorodosť predmetov a individuálne preferencie užívateľov. Predkladá návrh adaptabilného úložného systému, ktorý vychádza zo stanovených požiadaviek.
Key words:modularita, personalizácia, zmena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited