Jun 26, 2019   4:17 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Identification number: 1541
University e-mail: viera.bestvinova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Balgavá
Návrh na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu v podniku 3M Plast, s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Monika Balgavá
Návrh na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu v podniku 3M Plast, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Bariš
Návrh opatrení na vizualizáciu výsledkov podnikania spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Blaho
Návrh na znižovanie výrobných nákladov technologickými inováciami výrobného procesu strediska Výroby náplne v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Pečivárne Sereď
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Blechová
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Bodorová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku Chemko, a. s. Slovakia
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Brachová
Návrh na zdokonalenie tvorby podnikových plánov a rozpočtov v spoločnosti KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Buday
Návrh na zdokonalenie procesu podnikového plánovania a tvorby rozpočtov vybraných stredísk v priemyselnom podniku
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Buday
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Bucha
Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia zásob a skladového hospodárstva v spoločnosti METALPORT, s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Burešová
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení podniku COMP-LET, s.r.o. Senica
May 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Cuninková
Návrh opatrení na zlepšenie motivácie novoprijatých výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Cvečka
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia podniku Forbo Siegling s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Cvečka
Návrh na zvyšovanie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku KOVOTVAR, výrobné družstvo
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Tomáš Čambor
Návrh racionalizácie procesu zásobovania a skladového hospodárstva v podniku HYZA a.s.
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Čambor
Návrh racionalizácie procesu zásobovania a skladového hospodárstva v podniku HYZA a.s.
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Černá
Návrh pre riadenie podniku vo väzbe na odchýlky nákladov
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Demian
Návrh opatrení pre podrobnejšie sledovanie a využívanie nákladov v riadení spoločnosti ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o. Banská Štiavnica
June 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Desana Fándlyová
Proposal of measures to improve the inventory procurement and storage at PÖTTINGER STROJE, Ltd.
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimíra Florianová
Návrh opatrení na objektivizáciu cenotvorby v podniku NES Nová Dubnica s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Franek
Návrh komplexu opatrení na zdokonalenie systému hodnotenia zamestnancov s cieľom zvýšenia jeho účinnosti
December 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Franková
Návrh opatrení na zdokonalenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku HrKo Holding, a.s.
June 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nadežda Gallová
Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku LOMBARDINI SLOVAKIA, s.r.o. Martin
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Gučková
Proposal of sustainable measures to improve the process of recruitment and selection of manufacturing employees at STAKOTRA MANUFACTURING, Ltd.
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Hájeková
Proposal to rationalize the supply process at IKEA Industry Slovakia Ltd. Malacky, b.p. Trnava
April 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Juliana Harisová
Návrh projektu na zdokonalenie nákupu v elektrotechnickom podniku
May 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Hatyina
Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu zamestnancov v podniku PSL, a.s.
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Heimlich
Návrh opatrení na zlepšenie procesu odbytu v podniku AGRO-MOVINO, spol. s r.o.
June 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Herdics
Návrh modelu vyhodnocovania nákladov a využívania nákladov v riadení priemyselných podnikov
June 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Hodulíková, PhD.
Návrh pre riadenie podniku vo väzbe na odchýlky nákladov
May 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Holovičová
Návrh na zvýšenie efektivity výroby na výrobnej linke Strada v podmienkach spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Figaro Trnava
May 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Horváth
Návrh racionalizácie riadenia výkonnosti zamestnancov dielne opráv rotačných strojov v podniku SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lucia Husárová
Proposal for a sustainable human resource stabilization system as an important factor for company development at HOPI SK Ltd.
April 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Chabadová
Návrh postupov na minimalizáciu vplyvu manipulácie s bremenami na vznik porúch podporno–pohybovej sústavy zamestnancov v podniku Elektrovod Žilina, a.s.
May 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Chudíková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podniku
May 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Chynoradská
Návrh opatrení na zníženie nákladov v podniku HUBERT J.E., s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Chynoradská
Návrh pre riadenie podniku HUBERT J. E., s.r.o. vo väzbe na zistené odchýlky nákladov
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Ivanovič
Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov na vedúce pozície v podniku CESTY NITRA, a.s. Nitra
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ivanovič
Návrh aplikácie elektronizácie administratívy vybraných činností personálnej práce v podniku Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava
May 2010Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Izakovičová
Návrh opatrení na znižovanie nákladov v priemyselnom podniku
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Jozefovičová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku INA SKALICA, spol. s r.o. Skalica
June 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Juriš
Návrh komplexu opatrení na zlepšenie odbytu v organizácii
June 2009Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Kanyicska
Návrh na zlepšenie merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov na vybranom výrobnom úseku v podniku JOBTEX s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Kapičáková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku Skanska SK a.s., Závod Cluster ŽS
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Kenderová
Návrh na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu vo firme Stanislav Sokol - ALUSTAV
May 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kokavec
Návrh opatrení na zdokonalenie výroby nástroja pre lis v spoločnosti NIKOV spol. s r.o.
May 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslava Koleňáková
Návrh opatrení na zefektívnenie identifikácie a analýzy potrieb vzdelávania zamestnancov v podniku ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava
June 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kopták, PhD.
Návrh zavedenia štíhlej výroby do procesu povrchovej úpravy materiálov v podniku Elektrovod Žilina, a.s.
June 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Koštialiková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v spoločnosti DOSA Slovakia, s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kováč
Návrh motivačného programu s cieľom zvyšovania produktivity práce a prosperity podniku KOVMECH, s.r.o. Vráble
May 2010Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Kútna
Návrh komplexu opatrení na zlepšenie systému hodnotenia, rozmiestňovania a uvoľňovania zamestnancov
December 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Lamiová
Designing a Sustainable Stabilization Scheme for Employees for Selected Industrial Enterprises
April 2019Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Lamiová
Návrh udržateľných opatrení na riešenie problému získavania a výberu kvalifikovaných zamestnancov priemyselných podnikov na trhu práce v západoslovenskom regióne
May 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Lebocz
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania vo vybranom podniku
June 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radovan Liko
Proposal of measures to improve the inventory procurement and storage in the industrial company
May 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Líšková
Systém vzdelávania zamestnancov ako predpoklad rozvíjania firemnej kultúry
December 2007Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Lošonská
Návrh na zníženie nákladov na výrobu gumokovového dielu a jeho šrotovitosti vo firme ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
May 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jarmila Lúčanová
Návrh metodiky tvorby vnútroorganizačných rozpočtov a ich význam pre riadenie organizácie vo väzbe na controlling nákladov
December 2008Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Macková
Návrh na zlepšenie zostavovania a kontroly plnenia výrobných plánov v I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Figaro Trnava
May 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Maliariková
Návrh implementácie controllingu nákladov ako projekt v podniku Miroslav Duga – FLAMEART, Bratislava
May 2010Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jaroslava Mazúrová
Designing Sustainable Measures to Support Stabilization of Employees in KOVAL SYSTEMS, SpA
May 2019Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Melicher
Proposal for a cost deviation removal in connection with cost controlling at the selected division at VACUUMSCHMELZE, Ltd.
April 2018Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Melišeková
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení priemyselného podniku
May 2008Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Mesároš
Návrh súboru opatrení na zvýšenie pracovnej motivácie vo firme Chemes, a.s. Humenné
June 2007Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Mihalovičová Žáková
Návrh na zdokonalenie systému riadenia vo väzbe na odchýlky nákladov v spoločnosti STREIT TRNAVA s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Miklovičová
Návrh systému personálneho marketingu v podniku SEMIKRON, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Mikuš
Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov vo výrobe podvozkového rámu R161 v podniku STROJE A MECHANIZMY, a.s., prevádzkareň Komárno
May 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Molovčáková
Proposal to improve JIT supply system in VOLKSWAGEN SLOVAKIA, SpA
April 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Mórová
Návrh na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Možnár
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v spoločnosti Forlit, s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Martin Nádašský
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
June 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Nikmonová
Návrh na zdokonalenie systému podnikového vzdelávania a rozvoj zamestnancov v spoločnosti Camfil Farr s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Nováková
Návrh opatrení na zlepšenie motivačného programu v spoločnosti TRASER spol. s r.o.
May 2015Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Nováková
Návrh pre manažment podniku na zníženie nákladov vo väzbe na odchýlky nákladov v spoločnosti Howa Tramico Slovakia, s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Okrajková
Proposal for pricing improvement at PMB Slovakia, Ltd.
April 2018Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Páleníková
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matej Palko
Draft measures to improve the motivation of employees in Delta Electronics (Slovakia), Ltd.
May 2019Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Pantáková
Návrh na zvyšovanie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pašovič
Návrh opatrení na využívanie controllingu nákladov pre riadenie spoločnosti Plastic People, s.r.o. Bratislava
May 2008Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jozef Pec
Návrh opatrení na zvýšenie pracovnej motivácie zamestnancov v spoločnosti Inžinierske stavby, a.s. Šaľa
June 2008Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Poboček
Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v podniku Sauer -- Danfoss, a.s. Považská Bystrica
June 2008Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Polakovičová
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení priemyselného podniku
May 2007Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimíra Pribylinová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania výrobných zamestnancov v podniku SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Friderika Princzová
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s.
June 2010Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Rákocyová
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v podniku PAPIERNIK, s.r.o. Brezno
June 2010Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Révaiová
Návrh opatrení na hodnotenie vzdelávania zamestnancov firmy Combin, s.r.o. Banská Štiavnica
June 2007Displaying the final thesis
87.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Laura Roháčová
Návrh opatrení na zlepšenie tvorby cien v podniku ZVS - ENCO, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Róka
Návrh na zdokonalenie procesu tvorby podnikových plánov a rozpočtov v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.
May 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslava Roková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
May 2016Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Rozenbergová
Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému v spoločnosti ENERGOMONT, s.r.o. Trnava
June 2008Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Rychtárik
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku s cieľom zabezpečiť rast ich výkonnosti v spoločnosti PSL, a.s.
May 2012Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Sandtnerová
Návrh opatrení na vyhodnocovanie účinnosti vzdelávania zamestnancov firmy Siemens, s.r.o. Bratislava
June 2007Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Sásková
Návrh komplexu opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov
May 2008Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcela Sloviková
Návrh opatrení na zefektívnenie vybraných činností podnikového transformačného procesu
June 2009Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Solus
Návrh komplexu opatrení na zvýšenie efektívnosti systému odmeňovania zamestnancov vo firme C.I.M.A. Slovakia, s.r.o. Spišská Belá
June 2007Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Spevák
Návrh na zavedenie formálneho hodnotenia výrobných zamestnancov vo väzbe na ich výkonnosť v podniku Motory International, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Svitek
Proposal for rationalization of the inventory procurement and storage at Bekaert Slovakia, Ltd.
April 2018Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Sviteková
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov firmy Novofruct SK, s.r.o. Nové Zámky
June 2007Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Szórád
Návrh na uplatňovanie controllingu v procese zásobovania v spoločnosti PRECISION TUBES EUROPE s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Šarmír
Návrh racionalizácie riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku ŽOS Trnava, a.s.
May 2016Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Škultéty
Význam motivácie zamestnancov pre zvyšovanie ich výkonnosti
June 2009Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marianna Šubová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania novoprijatých výrobných zamestnancov na oddelení PKW v podniku ZF Slovakia, a.s.
May 2015Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Attila Tokár
Proposal for measurement and increase of performance of manufacturing employees at GUKOM, Ltd.
April 2018Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Tokošová
Návrh na zdokonalenie prenosu dát z procesu výroby do databázy pre controlling v spoločnosti OMS, spol. s r.o.
May 2012Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Tóth
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení priemyselného podniku
May 2007Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Uhlíková
Návrh opatrení na zefektívnenie vybraných činností podnikového transformačného procesu
June 2009Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gábor Vanya
Návrh na zlepšenie systému hodnotenia výkonnosti a systému odmeňovania výrobných zamestnancov v podniku OSRAM, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Vavrík
Návrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti podnikového transformačného procesu v podniku ZTS-KABEL, s.r.o. Dubnica nad Váhom
June 2010Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Vavrušová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania na úseku lisovňa v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Velacková
Návrh racionalizačných opatrení na zdokonalenie výroby vybraného produktu v spoločnosti Power - One s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Vőrőš
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v podniku STAKOS SLOVAKIA, a.s.
June 2011Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nika Žilinská
Návrh projektu na znižovanie fluktuácie zamestnancov
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress