21. 9. 2020  14:49 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Identifikačné číslo: 1541
Univerzitný e-mail: viera.bestvinova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty          Projekty     Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Balgavá
Návrh na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu v podniku 3M Plast, s.r.o.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Monika Balgavá
Návrh na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu v podniku 3M Plast, s.r.o.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radoslav Bariš
Návrh opatrení na vizualizáciu výsledkov podnikania spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Blaho
Návrh na znižovanie výrobných nákladov technologickými inováciami výrobného procesu strediska Výroby náplne v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Pečivárne Sereď
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Blechová
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Veronika Bodorová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku Chemko, a. s. Slovakia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Brachová
Návrh na zdokonalenie tvorby podnikových plánov a rozpočtov v spoločnosti KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Buday
Návrh na zdokonalenie procesu podnikového plánovania a tvorby rozpočtov vybraných stredísk v priemyselnom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Buday
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Bucha
Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia zásob a skladového hospodárstva v spoločnosti METALPORT, s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Radka Burešová
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení podniku COMP-LET, s.r.o. Senica
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Denisa Cuninková
Návrh opatrení na zlepšenie motivácie novoprijatých výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Cvečka
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia podniku Forbo Siegling s.r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Cvečka
Návrh na zvyšovanie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku KOVOTVAR, výrobné družstvo
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Tomáš Čambor
Návrh racionalizácie procesu zásobovania a skladového hospodárstva v podniku HYZA a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Čambor
Návrh racionalizácie procesu zásobovania a skladového hospodárstva v podniku HYZA a.s.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Černá
Návrh pre riadenie podniku vo väzbe na odchýlky nákladov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Demian
Návrh opatrení pre podrobnejšie sledovanie a využívanie nákladov v riadení spoločnosti ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o. Banská Štiavnica
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Desana Fándlyová
Návrh na zníženie nepriaznivého vplyvu pracovného prostredia z ergonomického hľadiska vo vybraných prevádzkach podniku PÖTTINGER STROJE, s.r.o.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Desana Fándlyová
Návrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob v podniku PÖTTINGER STROJE, s.r.o.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimíra Florianová
Návrh opatrení na objektivizáciu cenotvorby v podniku NES Nová Dubnica s.r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Franek
Návrh komplexu opatrení na zdokonalenie systému hodnotenia zamestnancov s cieľom zvýšenia jeho účinnosti
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Franková
Návrh opatrení na zdokonalenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku HrKo Holding, a.s.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nadežda Gallová
Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku LOMBARDINI SLOVAKIA, s.r.o. Martin
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Golbincová
Návrh udržateľného systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Rona, a.s.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Veronika Gučková
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Hájeková
Návrh racionalizácie zásobovania v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o. Malacky, o.z. Trnava
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Juliana Harisová
Návrh projektu na zdokonalenie nákupu v elektrotechnickom podniku
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Hatyina
Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu zamestnancov v podniku PSL, a.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Heimlich
Návrh opatrení na zlepšenie procesu odbytu v podniku AGRO-MOVINO, spol. s r.o.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Herdics
Návrh modelu vyhodnocovania nákladov a využívania nákladov v riadení priemyselných podnikov
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Hodulíková, PhD.
Návrh pre riadenie podniku vo väzbe na odchýlky nákladov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Holovičová
Návrh na zvýšenie efektivity výroby na výrobnej linke Strada v podmienkach spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Figaro Trnava
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Horváth
Návrh racionalizácie riadenia výkonnosti zamestnancov dielne opráv rotačných strojov v podniku SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Lucia Husárová
Návrh udržateľného systému stabilizácie ľudských zdrojov ako dôležitého faktora rozvoja podniku HOPI SK s.r.o.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je odovzdaná
DPAutor: Bc. Patrik Hutta
Návrh na zníženie nepriaznivého vplyvu pracovného prostredia vo vybranej prevádzke podniku Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. odštepný závod Plant Hlohovec
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Chabadová
Návrh postupov na minimalizáciu vplyvu manipulácie s bremenami na vznik porúch podporno–pohybovej sústavy zamestnancov v podniku Elektrovod Žilina, a.s.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jana Chudíková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrea Chynoradská
Návrh opatrení na zníženie nákladov v podniku HUBERT J.E., s.r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrea Chynoradská
Návrh pre riadenie podniku HUBERT J. E., s.r.o. vo väzbe na zistené odchýlky nákladov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Ivanovič
Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov na vedúce pozície v podniku CESTY NITRA, a.s. Nitra
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Ivanovič
Návrh aplikácie elektronizácie administratívy vybraných činností personálnej práce v podniku Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michaela Izakovičová
Návrh opatrení na znižovanie nákladov v priemyselnom podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriela Jozefovičová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku INA SKALICA, spol. s r.o. Skalica
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Juriš
Návrh komplexu opatrení na zlepšenie odbytu v organizácii
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Kanyicska
Návrh na zlepšenie merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov na vybranom výrobnom úseku v podniku JOBTEX s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Kapičáková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku Skanska SK a.s., Závod Cluster ŽS
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Anna Kenderová
Návrh na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu vo firme Stanislav Sokol - ALUSTAV
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Kokavec
Návrh opatrení na zdokonalenie výroby nástroja pre lis v spoločnosti NIKOV spol. s r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslava Koleňáková
Návrh opatrení na zefektívnenie identifikácie a analýzy potrieb vzdelávania zamestnancov v podniku ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Kopták, PhD.
Návrh zavedenia štíhlej výroby do procesu povrchovej úpravy materiálov v podniku Elektrovod Žilina, a.s.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ivana Koštialiková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v spoločnosti DOSA Slovakia, s.r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kováč
Návrh motivačného programu s cieľom zvyšovania produktivity práce a prosperity podniku KOVMECH, s.r.o. Vráble
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Kútna
Návrh komplexu opatrení na zlepšenie systému hodnotenia, rozmiestňovania a uvoľňovania zamestnancov
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Lamiová
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslava Lamiová
Návrh udržateľných opatrení na riešenie problému získavania a výberu kvalifikovaných zamestnancov priemyselných podnikov na trhu práce v západoslovenskom regióne
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Lebocz
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania vo vybranom podniku
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radovan Liko
Návrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob v priemyselnom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Líšková
Systém vzdelávania zamestnancov ako predpoklad rozvíjania firemnej kultúry
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Lošonská
Návrh na zníženie nákladov na výrobu gumokovového dielu a jeho šrotovitosti vo firme ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jarmila Lúčanová
Návrh metodiky tvorby vnútroorganizačných rozpočtov a ich význam pre riadenie organizácie vo väzbe na controlling nákladov
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Macková
Návrh na zlepšenie zostavovania a kontroly plnenia výrobných plánov v I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Figaro Trnava
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Maliariková
Návrh implementácie controllingu nákladov ako projekt v podniku Miroslav Duga – FLAMEART, Bratislava
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca je odovzdaná
BPAutor: Jaroslava Mazúrová
Návrh udržateľných opatrení na podporu stabilizácie zamestnancov v spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Melicher
Návrh na odstránenie odchýlok nákladov vo väzbe na controlling nákladov na vybranej divízii v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Melišeková
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení priemyselného podniku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Mesároš
Návrh súboru opatrení na zvýšenie pracovnej motivácie vo firme Chemes, a.s. Humenné
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Mihalovičová Žáková
Návrh na zdokonalenie systému riadenia vo väzbe na odchýlky nákladov v spoločnosti STREIT TRNAVA s.r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Miklovičová
Návrh systému personálneho marketingu v podniku SEMIKRON, s.r.o.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Mikuš
Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov vo výrobe podvozkového rámu R161 v podniku STROJE A MECHANIZMY, a.s., prevádzkareň Komárno
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Júlia Molovčáková
Návrh na zlepšenie systému zásobovania JIT v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Mórová
Návrh na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Možnár
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v spoločnosti Forlit, s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Martin Nádašský
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Nikmonová
Návrh na zdokonalenie systému podnikového vzdelávania a rozvoj zamestnancov v spoločnosti Camfil Farr s.r.o.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikoleta Nováková
Návrh opatrení na zlepšenie motivačného programu v spoločnosti TRASER spol. s r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Nováková
Návrh pre manažment podniku na zníženie nákladov vo väzbe na odchýlky nákladov v spoločnosti Howa Tramico Slovakia, s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Okrajková
Návrh na zdokonalenie kalkulácií a tvorby cien v podniku PMB Slovakia, s.r.o.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vanda Ondrovičová
Návrh na zníženie nepriaznivého vplyvu pracovného prostredia vo vybranej prevádzke podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepný závod Lozorno
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Páleníková
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Matej Palko
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Pantáková
Návrh na zvyšovanie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Pašovič
Návrh opatrení na využívanie controllingu nákladov pre riadenie spoločnosti Plastic People, s.r.o. Bratislava
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jozef Pec
Návrh opatrení na zvýšenie pracovnej motivácie zamestnancov v spoločnosti Inžinierske stavby, a.s. Šaľa
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Pecušová
Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach DREVOPROGRES PLUS s.r.o.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Pavol Poboček
Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v podniku Sauer -- Danfoss, a.s. Považská Bystrica
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Eva Polakovičová
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení priemyselného podniku
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimíra Pribylinová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania výrobných zamestnancov v podniku SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Friderika Princzová
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Rákocyová
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v podniku PAPIERNIK, s.r.o. Brezno
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Révaiová
Návrh opatrení na hodnotenie vzdelávania zamestnancov firmy Combin, s.r.o. Banská Štiavnica
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Laura Roháčová
Návrh opatrení na zlepšenie tvorby cien v podniku ZVS - ENCO, a.s.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Róka
Návrh na zdokonalenie procesu tvorby podnikových plánov a rozpočtov v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jaroslava Roková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Rozenbergová
Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému v spoločnosti ENERGOMONT, s.r.o. Trnava
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Rychtárik
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku s cieľom zabezpečiť rast ich výkonnosti v spoločnosti PSL, a.s.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Patrícia Sandtnerová
Návrh opatrení na vyhodnocovanie účinnosti vzdelávania zamestnancov firmy Siemens, s.r.o. Bratislava
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Sásková
Návrh komplexu opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marcela Sloviková
Návrh opatrení na zefektívnenie vybraných činností podnikového transformačného procesu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Solus
Návrh komplexu opatrení na zvýšenie efektívnosti systému odmeňovania zamestnancov vo firme C.I.M.A. Slovakia, s.r.o. Spišská Belá
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Spevák
Návrh na zavedenie formálneho hodnotenia výrobných zamestnancov vo väzbe na ich výkonnosť v podniku Motory International, s.r.o.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Sviteková
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov firmy Novofruct SK, s.r.o. Nové Zámky
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Szórád
Návrh na uplatňovanie controllingu v procese zásobovania v spoločnosti PRECISION TUBES EUROPE s.r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavel Šarmír
Návrh racionalizácie riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku ŽOS Trnava, a.s.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Škultéty
Význam motivácie zamestnancov pre zvyšovanie ich výkonnosti
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marianna Šubová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania novoprijatých výrobných zamestnancov na oddelení PKW v podniku ZF Slovakia, a.s.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Attila Tokár
Návrh na meranie a zvýšenie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku GUKOM, spol. s r.o.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Tokošová
Návrh na zdokonalenie prenosu dát z procesu výroby do databázy pre controlling v spoločnosti OMS, spol. s r.o.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Tóth
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení priemyselného podniku
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lenka Uhlíková
Návrh opatrení na zefektívnenie vybraných činností podnikového transformačného procesu
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gábor Vanya
Návrh na zlepšenie systému hodnotenia výkonnosti a systému odmeňovania výrobných zamestnancov v podniku OSRAM, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Vavrík
Návrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti podnikového transformačného procesu v podniku ZTS-KABEL, s.r.o. Dubnica nad Váhom
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Soňa Vavrušová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania na úseku lisovňa v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Velacková
Návrh racionalizačných opatrení na zdokonalenie výroby vybraného produktu v spoločnosti Power - One s.r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Vőrőš
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v podniku STAKOS SLOVAKIA, a.s.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nika Žilinská
Návrh projektu na znižovanie fluktuácie zamestnancov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná