22. 11. 2019  21:28 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Identifikačné číslo: 1541
Univerzitný e-mail: viera.bestvinova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Balgavá
Návrh na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu v podniku 3M Plast, s.r.o.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Monika Balgavá
Návrh na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu v podniku 3M Plast, s.r.o.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radoslav Bariš
Návrh opatrení na vizualizáciu výsledkov podnikania spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Blaho
Návrh na znižovanie výrobných nákladov technologickými inováciami výrobného procesu strediska Výroby náplne v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Pečivárne Sereď
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Blechová
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Bodorová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku Chemko, a. s. Slovakia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Brachová
Návrh na zdokonalenie tvorby podnikových plánov a rozpočtov v spoločnosti KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Buday
Návrh na zdokonalenie procesu podnikového plánovania a tvorby rozpočtov vybraných stredísk v priemyselnom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Buday
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Bucha
Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia zásob a skladového hospodárstva v spoločnosti METALPORT, s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radka Burešová
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení podniku COMP-LET, s.r.o. Senica
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Cuninková
Návrh opatrení na zlepšenie motivácie novoprijatých výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Cvečka
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia podniku Forbo Siegling s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Cvečka
Návrh na zvyšovanie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku KOVOTVAR, výrobné družstvo
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Tomáš Čambor
Návrh racionalizácie procesu zásobovania a skladového hospodárstva v podniku HYZA a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Čambor
Návrh racionalizácie procesu zásobovania a skladového hospodárstva v podniku HYZA a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Černá
Návrh pre riadenie podniku vo väzbe na odchýlky nákladov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Demian
Návrh opatrení pre podrobnejšie sledovanie a využívanie nákladov v riadení spoločnosti ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o. Banská Štiavnica
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Desana Fándlyová
Návrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob v podniku PÖTTINGER STROJE, s.r.o.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimíra Florianová
Návrh opatrení na objektivizáciu cenotvorby v podniku NES Nová Dubnica s.r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Franek
Návrh komplexu opatrení na zdokonalenie systému hodnotenia zamestnancov s cieľom zvýšenia jeho účinnosti
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Franková
Návrh opatrení na zdokonalenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku HrKo Holding, a.s.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nadežda Gallová
Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku LOMBARDINI SLOVAKIA, s.r.o. Martin
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Gučková
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Hájeková
Návrh racionalizácie zásobovania v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o. Malacky, o.z. Trnava
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Juliana Harisová
Návrh projektu na zdokonalenie nákupu v elektrotechnickom podniku
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Hatyina
Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu zamestnancov v podniku PSL, a.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Heimlich
Návrh opatrení na zlepšenie procesu odbytu v podniku AGRO-MOVINO, spol. s r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Herdics
Návrh modelu vyhodnocovania nákladov a využívania nákladov v riadení priemyselných podnikov
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Hodulíková, PhD.
Návrh pre riadenie podniku vo väzbe na odchýlky nákladov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Holovičová
Návrh na zvýšenie efektivity výroby na výrobnej linke Strada v podmienkach spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Figaro Trnava
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Horváth
Návrh racionalizácie riadenia výkonnosti zamestnancov dielne opráv rotačných strojov v podniku SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lucia Husárová
Návrh udržateľného systému stabilizácie ľudských zdrojov ako dôležitého faktora rozvoja podniku HOPI SK s.r.o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Chabadová
Návrh postupov na minimalizáciu vplyvu manipulácie s bremenami na vznik porúch podporno–pohybovej sústavy zamestnancov v podniku Elektrovod Žilina, a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Chudíková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Chynoradská
Návrh opatrení na zníženie nákladov v podniku HUBERT J.E., s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Chynoradská
Návrh pre riadenie podniku HUBERT J. E., s.r.o. vo väzbe na zistené odchýlky nákladov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Ivanovič
Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov na vedúce pozície v podniku CESTY NITRA, a.s. Nitra
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ivanovič
Návrh aplikácie elektronizácie administratívy vybraných činností personálnej práce v podniku Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Izakovičová
Návrh opatrení na znižovanie nákladov v priemyselnom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Jozefovičová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku INA SKALICA, spol. s r.o. Skalica
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Juriš
Návrh komplexu opatrení na zlepšenie odbytu v organizácii
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Kanyicska
Návrh na zlepšenie merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov na vybranom výrobnom úseku v podniku JOBTEX s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Kapičáková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku Skanska SK a.s., Závod Cluster ŽS
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Kenderová
Návrh na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu vo firme Stanislav Sokol - ALUSTAV
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Kokavec
Návrh opatrení na zdokonalenie výroby nástroja pre lis v spoločnosti NIKOV spol. s r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslava Koleňáková
Návrh opatrení na zefektívnenie identifikácie a analýzy potrieb vzdelávania zamestnancov v podniku ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Kopták, PhD.
Návrh zavedenia štíhlej výroby do procesu povrchovej úpravy materiálov v podniku Elektrovod Žilina, a.s.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Koštialiková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v spoločnosti DOSA Slovakia, s.r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kováč
Návrh motivačného programu s cieľom zvyšovania produktivity práce a prosperity podniku KOVMECH, s.r.o. Vráble
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Kútna
Návrh komplexu opatrení na zlepšenie systému hodnotenia, rozmiestňovania a uvoľňovania zamestnancov
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Lamiová
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Lamiová
Návrh udržateľných opatrení na riešenie problému získavania a výberu kvalifikovaných zamestnancov priemyselných podnikov na trhu práce v západoslovenskom regióne
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Lebocz
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania vo vybranom podniku
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radovan Liko
Návrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob v priemyselnom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Líšková
Systém vzdelávania zamestnancov ako predpoklad rozvíjania firemnej kultúry
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Lošonská
Návrh na zníženie nákladov na výrobu gumokovového dielu a jeho šrotovitosti vo firme ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jarmila Lúčanová
Návrh metodiky tvorby vnútroorganizačných rozpočtov a ich význam pre riadenie organizácie vo väzbe na controlling nákladov
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Macková
Návrh na zlepšenie zostavovania a kontroly plnenia výrobných plánov v I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Figaro Trnava
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Maliariková
Návrh implementácie controllingu nákladov ako projekt v podniku Miroslav Duga – FLAMEART, Bratislava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jaroslava Mazúrová
Návrh udržateľných opatrení na podporu stabilizácie zamestnancov v spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Melicher
Návrh na odstránenie odchýlok nákladov vo väzbe na controlling nákladov na vybranej divízii v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Melišeková
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení priemyselného podniku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Mesároš
Návrh súboru opatrení na zvýšenie pracovnej motivácie vo firme Chemes, a.s. Humenné
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Mihalovičová Žáková
Návrh na zdokonalenie systému riadenia vo väzbe na odchýlky nákladov v spoločnosti STREIT TRNAVA s.r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Miklovičová
Návrh systému personálneho marketingu v podniku SEMIKRON, s.r.o.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Mikuš
Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov vo výrobe podvozkového rámu R161 v podniku STROJE A MECHANIZMY, a.s., prevádzkareň Komárno
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Molovčáková
Návrh na zlepšenie systému zásobovania JIT v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Mórová
Návrh na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Možnár
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v spoločnosti Forlit, s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Martin Nádašský
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Nikmonová
Návrh na zdokonalenie systému podnikového vzdelávania a rozvoj zamestnancov v spoločnosti Camfil Farr s.r.o.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Nováková
Návrh opatrení na zlepšenie motivačného programu v spoločnosti TRASER spol. s r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Nováková
Návrh pre manažment podniku na zníženie nákladov vo väzbe na odchýlky nákladov v spoločnosti Howa Tramico Slovakia, s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Okrajková
Návrh na zdokonalenie kalkulácií a tvorby cien v podniku PMB Slovakia, s.r.o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Páleníková
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matej Palko
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Pantáková
Návrh na zvyšovanie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Pašovič
Návrh opatrení na využívanie controllingu nákladov pre riadenie spoločnosti Plastic People, s.r.o. Bratislava
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jozef Pec
Návrh opatrení na zvýšenie pracovnej motivácie zamestnancov v spoločnosti Inžinierske stavby, a.s. Šaľa
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Poboček
Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v podniku Sauer -- Danfoss, a.s. Považská Bystrica
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Polakovičová
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení priemyselného podniku
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimíra Pribylinová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania výrobných zamestnancov v podniku SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Friderika Princzová
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Rákocyová
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v podniku PAPIERNIK, s.r.o. Brezno
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Révaiová
Návrh opatrení na hodnotenie vzdelávania zamestnancov firmy Combin, s.r.o. Banská Štiavnica
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Laura Roháčová
Návrh opatrení na zlepšenie tvorby cien v podniku ZVS - ENCO, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Róka
Návrh na zdokonalenie procesu tvorby podnikových plánov a rozpočtov v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jaroslava Roková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Rozenbergová
Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému v spoločnosti ENERGOMONT, s.r.o. Trnava
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Rychtárik
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku s cieľom zabezpečiť rast ich výkonnosti v spoločnosti PSL, a.s.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Sandtnerová
Návrh opatrení na vyhodnocovanie účinnosti vzdelávania zamestnancov firmy Siemens, s.r.o. Bratislava
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Sásková
Návrh komplexu opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcela Sloviková
Návrh opatrení na zefektívnenie vybraných činností podnikového transformačného procesu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Solus
Návrh komplexu opatrení na zvýšenie efektívnosti systému odmeňovania zamestnancov vo firme C.I.M.A. Slovakia, s.r.o. Spišská Belá
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Spevák
Návrh na zavedenie formálneho hodnotenia výrobných zamestnancov vo väzbe na ich výkonnosť v podniku Motory International, s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Svitek
Návrh racionalizácie obstarávania a skladovania zásob v podniku Bekaert Slovakia, s.r.o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Sviteková
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov firmy Novofruct SK, s.r.o. Nové Zámky
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Szórád
Návrh na uplatňovanie controllingu v procese zásobovania v spoločnosti PRECISION TUBES EUROPE s.r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Šarmír
Návrh racionalizácie riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku ŽOS Trnava, a.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Škultéty
Význam motivácie zamestnancov pre zvyšovanie ich výkonnosti
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marianna Šubová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania novoprijatých výrobných zamestnancov na oddelení PKW v podniku ZF Slovakia, a.s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Attila Tokár
Návrh na meranie a zvýšenie výkonnosti výrobných zamestnancov v podniku GUKOM, spol. s r.o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Tokošová
Návrh na zdokonalenie prenosu dát z procesu výroby do databázy pre controlling v spoločnosti OMS, spol. s r.o.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Tóth
Uplatnenie controllingu nákladov v riadení priemyselného podniku
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Uhlíková
Návrh opatrení na zefektívnenie vybraných činností podnikového transformačného procesu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gábor Vanya
Návrh na zlepšenie systému hodnotenia výkonnosti a systému odmeňovania výrobných zamestnancov v podniku OSRAM, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Vavrík
Návrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti podnikového transformačného procesu v podniku ZTS-KABEL, s.r.o. Dubnica nad Váhom
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Vavrušová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania na úseku lisovňa v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Velacková
Návrh racionalizačných opatrení na zdokonalenie výroby vybraného produktu v spoločnosti Power - One s.r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Vőrőš
Návrh opatrení na zdokonalenie výrobného procesu v podniku STAKOS SLOVAKIA, a.s.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nika Žilinská
Návrh projektu na znižovanie fluktuácie zamestnancov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná