Apr 5, 2020   6:41 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Identification number: 1547
University e-mail: jozef.bilik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
Institute chief official - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Auxt
Uplatnenie technológie tvárnenia v oblasti automobilového priemyslu
June 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matej Babiš
Design of injection moulding tool on termoplastic
May 2020Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Babušeková
Formabilty and forming of welded semi-finished parts
April 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bachratý
Analysis of Hardox steels bending process
April 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Bachratý
Analýza možností tvárnenia ocelí typu Hardox
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariana Balážová, PhD.
Tvárniteľnosť oceľových plechov s vyššou pevnosťou pre automobilový priemysel
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mariana Balážová, PhD.
Výskum technológie výroby rúr z gradientného polotovaru
February 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mikuláš Barbušin
Počítačová podpora výroby výliskov z plastov
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bartík
Computer aided design and production of tools for plastic processing
April 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Beňák
Počítačová podpora návrhu a výroby zápustkových výkovkov
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Benian
Analysis of flexible rubber-metal parts production processes
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Vladimír Blaha
Dizajn vstrekovacieho nástroja na spracovanie biodegradovateľných plastov s využitím simulácie prúdenia Nenewtonovských tavenín termoplastov
August 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Boleček
Analýza procesov ťahania hranatých výťažkov
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Boleček
Technológia výroby hranatých výťažkov
June 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marek Cíbik
Computer aided design of mould on injection moulding
April 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Cintavý
Analýza procesov tvárnenia nepevným prostredím
June 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Cuninka
Meranie plastového výlisku a úprava parametrov vstrekovania s využitím simulácie pre spoločnosť Magna Slovteca, s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Cyprian
Konštrukcia výliskov z plastov a foriem s počítačovou podporou
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Cyprian
Počítačová podpora výroby výliskov z plastov
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Čuži
Analýza procesov mechanického spájania materiálov plastickou deformáciou
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Patrik Dobrovszký
Design and production of injection moulding tools with aditives technologies utilization
April 2020Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Dobrý
Zvyšovanie životnosti kovacieho náradia
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Dobšovič
Návrh automatizovaných pracovísk na výrobu výtvarkov
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zsolt Fördös
Konštrukčný návrh vstrekovacej formy pre plastový diel
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Haladová
Closed-die forgings production effectivity increasing
April 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Hanicová
Možnosti hodnotenia plasticity a tvárniteľnosti materiálov pri spracovaní plechov
June 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Hanicová
Tvárnenie laserovo zváraných polotovarov
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Havran
Optimalization of tool on tube reduction for damper
May 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Herda
Návrh a konštrukcia strižného nástroja s počítačovou podporou
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Herda
Návrh zlepšenia procesu ťahania švových zvarovaných rúr z austenitických ocelí s počítačovou podporou
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Homola
Tvárniteľnosť materiálov a stanovenie kriviek deformačných odporov
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Hrčka
Mechanické spevňovanie povrchových vrstiev súčiastok a nástrojov
June 2008Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Hrčka
Spevňovanie povrchových vrstiev súčiastok a nástrojov povrchovou plastickou deformáciou
May 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Hunka
Konštrukcia formy na výrobu vrtule chladiča s počítačovou podporou
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Jakubička
Technológia výroby výťažkov s prírubou
June 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Jakubička
Teoreticko-technologický rozbor procesov výroby výťažkov s prírubou
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Dipl.-Ing. Marek Juríček
Výskum vplyvu reologických vlastností a vstrekovacích parametrov multikomponentných systémov na vlastnosti výsledných produktov na báze PC,PMMA a ABS
May 2022Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Jurov
Konštrukcia vstrekovacieho nástroja na základe analýzy a simulácie prúdenia nenewtonovských kvapalín termoplastov
August 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Jurov
Konštrukcia vstrekovacieho nástroja na základe analýzy a simulácie prúdenia nenewtonovských kvapalín termoplastov
May 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kos
Computer aided design and production of forming tool for silent block bush
April 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Matej Kos
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Kosztolánszka
Wire production effectiveness increasing in company Vincente Torns Slovakia, a.s.
May 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Košík, PhD.
Konverzia kovového mechanicky zaťažovaného telesa na plastové kompozitné s využitím technologických a štrukturálnych CAE analýz
May 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miroslav Košík, PhD.
Progresívne technológie vstrekovania termoplastov s asistenciou plynu
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Košík, PhD.
Vplyv reologických vlastností vstrekovaného materiálu na formovanie plynového kanála pri vstrekovaní s asistenciou plynu
May 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miroslava Košťálová
Počítačová podpora návrhu nástrojov pre plošné tvárnenie
September 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Miloš Köttner
Theoretical analysis of seamless tubes production processes
May 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kováč
Návrh a výroba vedenia strižníka v podniku INA Skalica
May 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Kreuzinger
Zavalcovanie a vytváranie spojov materiálov pružnou a plastickou deformáciou kovov
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Križan
Návrh a výroba tvárniaceho nástroja pre plošné tvárnenie s využitím počítačovej podpory
May 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľudmila Kršiaková, PhD.
Technologické aspekty výroby dielcov pre automobilový priemysel tvárnením
September 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Krupa
Automatizovaný návrh strojov a zariadení pri tvorbe výrobných systémov pre tvárnenie
May 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kučera
Influence of material on formability and quality of pressed parts for parts produced in automotive industry
April 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Ligo
Výroba pružných gumokovových dielcov
May 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gábor Lőrincz
Výroba kontajnerových strešných panelov ťahaním
May 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Ludrovcová
Rozbor procesov valcovania a tvorba vnútorných chýb vývalkov
May 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Macko
Konštrukcia tvárniaceho nástroja s počítačovou podporou
May 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Marko
Výrobné systémy pre prototypovú, kusovú a malosériovú výrobu dielcov pre svietidlá
May 2013Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Masný
Možnosti zvyšovania životnosti zápustiek
June 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Masný
Životnosť tvárniacich nástrojov a možnosti jej zvyšovania
May 2010Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mihalik
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre objemové tvárnenie s počítačovou podporou
May 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Michna
Injectin molding process and plastic parts properties analysis
April 2019Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Mináriková
Konštrukcia a výroba tvárniacich nástrojov obrábaním
May 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Mišovič
Návrh výrobných systémov na výrobu výkovkov zápustkovým kovaním
May 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Mitríková
Súčasný rozvoj plastov a technológie spracovania plastov
June 2010Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Mojžiš, PhD.
Research and optimalization of precision seamless tubes drawing technology
May 2018Displaying the final thesis
67.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Nahácky
Analýza procesov ohýbania a redukovania rúr
June 2008Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Ondraščin
Konštrukcia a výroba nástroja na výrobu kovových častí silentblokov s počítačovou podporou
May 2016Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Ondraščin
Návrh a konštrukcia ohýbacieho nástroja s počítačovou podporou
May 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ondraščin
Computer aided design and production of forming tool for automotive industry
April 2018Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Peter Ondraščin
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou
May 2017Displaying the final thesis
72.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Andrej Ormis
Konštrukcia vstrekovacieho nástroja na základe analýzy a simulácie prúdenia "Nenewtonovských kvapalín" termoplastov
August 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Ozábal
Rationalization of production of forgings in company HKS Forge s.r.o. Trnava
April 2018Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Petr
Analýza procesov výroby výtvarkov tvárnením nepevným prostredím
May 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Petr
Tvárnenie zváraných polotovarov
May 2015Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Popovič
Návrh výrobných systémov pre výrobu výtvarkov
May 2012Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Ragula
Počítačová podpora konštrukcie tvárniaceho nástroja pre plošné tvárnenie
May 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikolas Remeš
Tvorba modelu výlisku a konštrukcia formy na vstrekovanie s počítačovou podporou
May 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Rojko
Computer aided design of forming tools
May 2019Displaying the final thesis
80.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Anna Rusková
Forming tools lifetime
April 2020Displaying the final thesis
81.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jozef Ružička
The light metal alloy forming processes analysis
May 2020Displaying the final thesis
82.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Satin, PhD.
Výskum vplyvu reologických vlastností gumy a plastov na proces vstrekovania
May 2017Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Satin, PhD.
Výskum vplyvu technologických parametrov na zmraštenie výstrekov vybraných plastov
May 2017Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Satin, PhD.
Výskum vplyvu technologických parametrov na zmraštenie výstrekov vybraných plastov
November 2019Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Semjan
Analýza procesov vysokorýchlostného tvárnenia
June 2012Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Schay
Tvorba nástrojových systémov pre tvarovo zložité výtvarky s počítačovou podporou
May 2014Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Slotík
Počítačová podpora návrhu, konštrukcie a výroby formy na výrobu silentblokov vstrekovaním
May 2015Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Terézia Sobotová
Technologické aspekty tvárnenia uzatvorených profilov
June 2011Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Szabó
Návrh konštrukcie a výroby vstrekovacej formy s počítačovou podporou
May 2016Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šarmír
Konštrukcia formy na výrobu výliskov pre horizontálny vstrekovací lis
May 2013Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Šimek
Teoreticko-technologické aspekty ohýbania
June 2008Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Šimek
Teoreticko-technologický rozbor procesov ohýbania
May 2010Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Špalek
Modelovanie a konštrukcia výkovkov a zápustiek s počítačovou podporou
May 2013Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Tomášik
Analýza procesu výroby bezšvových rúr
May 2017Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Tomáška
Projektovanie výrobných systémov na tvárnenie za tepla
May 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alexander Tóth
Computer aided design of injection molding tools
May 2020Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gábor Tóth
Konštrukcia a výroba strižného nástroja s počítačovou podporou
May 2013Displaying the final thesis
98.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ján Turňa
Research of production technology for hot rolled tubes for power engineering in Železiarne Podbrezová
May 2022Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Urbanovič
Analýza technológií intenzívnych plastických deformácií
June 2012Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eduard Vávra
Riešenie problematiky rozťahovania ihličkových ložísk pomocou gumy
May 2017Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vávra
Nekonvenčné metódy ohýbania plechov
December 2008Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Anna Závacká, PhD.
Životnosť tvárniacich nástrojov a možnosti jej zvyšovania
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress