23. 9. 2020  12:01 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Identifikačné číslo: 1547
Univerzitný e-mail: jozef.bilik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra tvárnenia kovov a plastov (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce     Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Auxt
Uplatnenie technológie tvárnenia v oblasti automobilového priemyslu
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Babiš
Konštrukcia formy na vstrekovanie termoplastov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Babušeková
Tvárniteľnosť a tvárnenie zváraných polotovarov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Bachratý
Analýza možností tvárnenia ocelí typu Hardox
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Bachratý
Analýza procesu ohýbania ocelí typu Hardox
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mariana Balážová, PhD.
Tvárniteľnosť oceľových plechov s vyššou pevnosťou pre automobilový priemysel
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Mariana Balážová, PhD.
Výskum technológie výroby rúr z gradientného polotovaru
február 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mikuláš Barbušin
Počítačová podpora výroby výliskov z plastov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Bartík
Konštrukcia a výroba nástrojov na spracovanie plastov s počítačovou podporou
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Beňák
Počítačová podpora návrhu a výroby zápustkových výkovkov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matúš Benian
Analýza procesov výroby pružných gumokovových dielov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Vladimír Blaha
Dizajn vstrekovacieho nástroja na spracovanie biodegradovateľných plastov s využitím simulácie prúdenia Nenewtonovských tavenín termoplastov
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Boleček
Analýza procesov ťahania hranatých výťažkov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Boleček
Technológia výroby hranatých výťažkov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Cíbik
Konštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Cintavý
Analýza procesov tvárnenia nepevným prostredím
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Cuninka
Meranie plastového výlisku a úprava parametrov vstrekovania s využitím simulácie pre spoločnosť Magna Slovteca, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Cyprian
Konštrukcia výliskov z plastov a foriem s počítačovou podporou
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Cyprian
Počítačová podpora výroby výliskov z plastov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Čuži
Analýza procesov mechanického spájania materiálov plastickou deformáciou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Patrik Dobrovszký
Aplikácia aditívnych technológií v procesoch konštrukcie a výroby výliskov a výroby foriem na vstrekovanie termoplastov
máj 2024
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Dobrovszký
Možnosti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie s využitím aditívnych technológií
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Dobrý
Zvyšovanie životnosti kovacieho náradia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Dobšovič
Návrh automatizovaných pracovísk na výrobu výtvarkov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zsolt Fördös
Konštrukčný návrh vstrekovacej formy pre plastový diel
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristína Haladová
Zvyšovanie efektívnosti výroby zápustkových výkovkov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erika Hanicová
Možnosti hodnotenia plasticity a tvárniteľnosti materiálov pri spracovaní plechov
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Hanicová
Tvárnenie laserovo zváraných polotovarov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Havran
Optimalizácia nástroja na zúženie rúr tlmiča
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Herda
Návrh a konštrukcia strižného nástroja s počítačovou podporou
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Herda
Návrh zlepšenia procesu ťahania švových zvarovaných rúr z austenitických ocelí s počítačovou podporou
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jozef Homola
Tvárniteľnosť materiálov a stanovenie kriviek deformačných odporov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Hrčka
Mechanické spevňovanie povrchových vrstiev súčiastok a nástrojov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Hrčka
Spevňovanie povrchových vrstiev súčiastok a nástrojov povrchovou plastickou deformáciou
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Peter Hunka
Konštrukcia formy na výrobu vrtule chladiča s počítačovou podporou
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Jakubička
Technológia výroby výťažkov s prírubou
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Jakubička
Teoreticko-technologický rozbor procesov výroby výťažkov s prírubou
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Dipl.-Ing. Marek Juríček
Výskum vplyvu reologických vlastností a vstrekovacích parametrov multikomponentných systémov na vlastnosti výsledných produktov na báze PC,PMMA a ABS
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Jurov
Konštrukcia vstrekovacieho nástroja na základe analýzy a simulácie prúdenia nenewtonovských kvapalín termoplastov
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Jurov
Konštrukcia vstrekovacieho nástroja na základe analýzy a simulácie prúdenia nenewtonovských kvapalín termoplastov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Kos
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Matej Kos
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Erika Kosztolánszka
Zvýšenie efektívnosti výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia, a.s.
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Košík, PhD.
Konverzia kovového mechanicky zaťažovaného telesa na plastové kompozitné s využitím technologických a štrukturálnych CAE analýz
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Miroslav Košík, PhD.
Progresívne technológie vstrekovania termoplastov s asistenciou plynu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Miroslav Košík, PhD.
Vplyv reologických vlastností vstrekovaného materiálu na formovanie plynového kanála pri vstrekovaní s asistenciou plynu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Miroslava Košťálová
Počítačová podpora návrhu nástrojov pre plošné tvárnenie
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miloš Köttner
Teoretický rozbor procesov výroby bezšvových rúr
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kováč
Návrh a výroba vedenia strižníka v podniku INA Skalica
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Igor Kreuzinger
Zavalcovanie a vytváranie spojov materiálov pružnou a plastickou deformáciou kovov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Križan
Návrh a výroba tvárniaceho nástroja pre plošné tvárnenie s využitím počítačovej podpory
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľudmila Kršiaková, PhD.
Technologické aspekty výroby dielcov pre automobilový priemysel tvárnením
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Krupa
Automatizovaný návrh strojov a zariadení pri tvorbe výrobných systémov pre tvárnenie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Kučera
Vplyv vlastností materiálu na lisovateľnosť a kvalitu výliskov na diely vyrábané v automobilovom priemysle
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Ligo
Výroba pružných gumokovových dielcov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gábor Lőrincz
Výroba kontajnerových strešných panelov ťahaním
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Ludrovcová
Rozbor procesov valcovania a tvorba vnútorných chýb vývalkov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ľubomír Macko
Konštrukcia tvárniaceho nástroja s počítačovou podporou
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Marko
Výrobné systémy pre prototypovú, kusovú a malosériovú výrobu dielcov pre svietidlá
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Masný
Možnosti zvyšovania životnosti zápustiek
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Masný
Životnosť tvárniacich nástrojov a možnosti jej zvyšovania
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Mihalik
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre objemové tvárnenie s počítačovou podporou
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Michna
Analýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Mináriková
Konštrukcia a výroba tvárniacich nástrojov obrábaním
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Mišovič
Návrh výrobných systémov na výrobu výkovkov zápustkovým kovaním
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Mitríková
Súčasný rozvoj plastov a technológie spracovania plastov
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Milan Mojžiš, PhD.
Výskum a optimalizácia technológie ťahania presných bezšvových rúr
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Nahácky
Analýza procesov ohýbania a redukovania rúr
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Ondraščin
Konštrukcia a výroba nástroja na výrobu kovových častí silentblokov s počítačovou podporou
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Ondraščin
Návrh a konštrukcia ohýbacieho nástroja s počítačovou podporou
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Peter Ondraščin
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Ondraščin
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Andrej Ormis
Konštrukcia vstrekovacieho nástroja na základe analýzy a simulácie prúdenia "Nenewtonovských kvapalín" termoplastov
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dávid Ozábal
Racionalizácia výroby výkovkov v podmienkach firmy HKS Forge s.r.o. Trnava
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Petr
Analýza procesov výroby výtvarkov tvárnením nepevným prostredím
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Petr
Tvárnenie zváraných polotovarov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivan Popovič
Návrh výrobných systémov pre výrobu výtvarkov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Ragula
Počítačová podpora konštrukcie tvárniaceho nástroja pre plošné tvárnenie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikolas Remeš
Tvorba modelu výlisku a konštrukcia formy na vstrekovanie s počítačovou podporou
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Rojko
Konštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporou
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Anna Rusková
Životnosť tvárniacich nástrojov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jozef Ružička
Analýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Lukáš Satin, PhD.
Výskum vplyvu reologických vlastností gumy a plastov na proces vstrekovania
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lukáš Satin, PhD.
Výskum vplyvu technologických parametrov na zmraštenie výstrekov vybraných plastov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Lukáš Satin, PhD.
Výskum vplyvu technologických parametrov na zmraštenie výstrekov vybraných plastov
november 2019Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrik Semjan
Analýza procesov vysokorýchlostného tvárnenia
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Schay
Tvorba nástrojových systémov pre tvarovo zložité výtvarky s počítačovou podporou
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Slotík
Počítačová podpora návrhu, konštrukcie a výroby formy na výrobu silentblokov vstrekovaním
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Terézia Sobotová
Technologické aspekty tvárnenia uzatvorených profilov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Szabó
Návrh konštrukcie a výroby vstrekovacej formy s počítačovou podporou
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Šarmír
Konštrukcia formy na výrobu výliskov pre horizontálny vstrekovací lis
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Šimek
Teoreticko-technologické aspekty ohýbania
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Štefan Šimek
Teoreticko-technologický rozbor procesov ohýbania
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Špalek
Modelovanie a konštrukcia výkovkov a zápustiek s počítačovou podporou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Tomášik
Analýza procesu výroby bezšvových rúr
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Tomáška
Projektovanie výrobných systémov na tvárnenie za tepla
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Alexander Tóth
Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Gábor Tóth
Konštrukcia a výroba strižného nástroja s počítačovou podporou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Ján Turňa
Výskum procesu valcovania rúr pre energetický priemysel v podmienkach Železiarní Podbrezová
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Urbanovič
Analýza technológií intenzívnych plastických deformácií
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eduard Vávra
Riešenie problematiky rozťahovania ihličkových ložísk pomocou gumy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Vávra
Nekonvenčné metódy ohýbania plechov
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Anna Závacká, PhD.
Životnosť tvárniacich nástrojov a možnosti jej zvyšovania
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná