12. 12. 2019  22:50 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Identifikačné číslo: 1547
Univerzitný e-mail: jozef.bilik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra tvárnenia kovov a plastov (UVTE MTF)
Vedúci katedry - Katedra tvárnenia kovov a plastov (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Auxt
Uplatnenie technológie tvárnenia v oblasti automobilového priemyslu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Babušeková
Tvárniteľnosť a tvárnenie zváraných polotovarov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Bachratý
Analýza možností tvárnenia ocelí typu Hardox
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Bachratý
Analýza procesu ohýbania ocelí typu Hardox
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mariana Balážová, PhD.
Tvárniteľnosť oceľových plechov s vyššou pevnosťou pre automobilový priemysel
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mariana Balážová, PhD.
Výskum technológie výroby rúr z gradientného polotovaru
február 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mikuláš Barbušin
Počítačová podpora výroby výliskov z plastov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bartík
Konštrukcia a výroba nástrojov na spracovanie plastov s počítačovou podporou
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Beňák
Počítačová podpora návrhu a výroby zápustkových výkovkov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Benian
Analýza procesov výroby pružných gumokovových dielov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Vladimír Blaha
Dizajn vstrekovacieho nástroja na spracovanie biodegradovateľných plastov s využitím simulácie prúdenia Nenewtonovských tavenín termoplastov
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Boleček
Analýza procesov ťahania hranatých výťažkov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Boleček
Technológia výroby hranatých výťažkov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Cintavý
Analýza procesov tvárnenia nepevným prostredím
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Cuninka
Meranie plastového výlisku a úprava parametrov vstrekovania s využitím simulácie pre spoločnosť Magna Slovteca, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Cyprian
Konštrukcia výliskov z plastov a foriem s počítačovou podporou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Cyprian
Počítačová podpora výroby výliskov z plastov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Čepela
Návrh výliskov z plastov, tvorba modelov a výkresovej dokumentácie s počítačovou podporou
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Čuži
Analýza procesov mechanického spájania materiálov plastickou deformáciou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Dobrý
Zvyšovanie životnosti kovacieho náradia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Dobšovič
Návrh automatizovaných pracovísk na výrobu výtvarkov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zsolt Fördös
Konštrukčný návrh vstrekovacej formy pre plastový diel
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Haladová
Zvyšovanie efektívnosti výroby zápustkových výkovkov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Hanicová
Možnosti hodnotenia plasticity a tvárniteľnosti materiálov pri spracovaní plechov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Hanicová
Tvárnenie laserovo zváraných polotovarov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Havran
Optimalizácia nástroja na zúženie rúr tlmiča
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Herda
Návrh a konštrukcia strižného nástroja s počítačovou podporou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Herda
Návrh zlepšenia procesu ťahania švových zvarovaných rúr z austenitických ocelí s počítačovou podporou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Homola
Tvárniteľnosť materiálov a stanovenie kriviek deformačných odporov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Hrčka
Mechanické spevňovanie povrchových vrstiev súčiastok a nástrojov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Hrčka
Spevňovanie povrchových vrstiev súčiastok a nástrojov povrchovou plastickou deformáciou
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Hunka
Konštrukcia formy na výrobu vrtule chladiča s počítačovou podporou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Jakubička
Technológia výroby výťažkov s prírubou
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Jakubička
Teoreticko-technologický rozbor procesov výroby výťažkov s prírubou
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Dipl.-Ing. Marek Juríček
Výskum vplyvu reologických vlastností a vstrekovacích parametrov multikomponentných systémov na vlastnosti výsledných produktov na báze PC,PMMA a ABS
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Jurov
Konštrukcia vstrekovacieho nástroja na základe analýzy a simulácie prúdenia nenewtonovských kvapalín termoplastov
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Jurov
Konštrukcia vstrekovacieho nástroja na základe analýzy a simulácie prúdenia nenewtonovských kvapalín termoplastov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Kos
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Matej Kos
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erika Kosztolánszka
Zvýšenie efektívnosti výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia, a.s.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Košík, PhD.
Konverzia kovového mechanicky zaťažovaného telesa na plastové kompozitné s využitím technologických a štrukturálnych CAE analýz
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Miroslav Košík, PhD.
Progresívne technológie vstrekovania termoplastov s asistenciou plynu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Miroslav Košík, PhD.
Vplyv reologických vlastností vstrekovaného materiálu na formovanie plynového kanála pri vstrekovaní s asistenciou plynu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Miroslava Košťálová
Počítačová podpora návrhu nástrojov pre plošné tvárnenie
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kováč
Návrh a výroba vedenia strižníka v podniku INA Skalica
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Kreuzinger
Zavalcovanie a vytváranie spojov materiálov pružnou a plastickou deformáciou kovov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Križan
Návrh a výroba tvárniaceho nástroja pre plošné tvárnenie s využitím počítačovej podpory
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľudmila Kršiaková, PhD.
Technologické aspekty výroby dielcov pre automobilový priemysel tvárnením
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Krupa
Automatizovaný návrh strojov a zariadení pri tvorbe výrobných systémov pre tvárnenie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kučera
Vplyv vlastností materiálu na lisovateľnosť a kvalitu výliskov na diely vyrábané v automobilovom priemysle
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Kuril
Technológia lisovania a odformovanie vrapových hadíc pre bielu techniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Ligo
Výroba pružných gumokovových dielcov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gábor Lőrincz
Výroba kontajnerových strešných panelov ťahaním
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Ludrovcová
Rozbor procesov valcovania a tvorba vnútorných chýb vývalkov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Macko
Konštrukcia tvárniaceho nástroja s počítačovou podporou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Majtánová
Tvárnenie zváraných polotovarov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Marko
Výrobné systémy pre prototypovú, kusovú a malosériovú výrobu dielcov pre svietidlá
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Masný
Možnosti zvyšovania životnosti zápustiek
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Masný
Životnosť tvárniacich nástrojov a možnosti jej zvyšovania
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Mihalik
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre objemové tvárnenie s počítačovou podporou
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Michna
Analýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Mináriková
Konštrukcia a výroba tvárniacich nástrojov obrábaním
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Mišovič
Návrh výrobných systémov na výrobu výkovkov zápustkovým kovaním
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Mitríková
Súčasný rozvoj plastov a technológie spracovania plastov
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Milan Mojžiš, PhD.
Výskum a optimalizácia technológie ťahania presných bezšvových rúr
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Nahácky
Analýza procesov ohýbania a redukovania rúr
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Ondraščin
Konštrukcia a výroba nástroja na výrobu kovových častí silentblokov s počítačovou podporou
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Ondraščin
Návrh a konštrukcia ohýbacieho nástroja s počítačovou podporou
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Peter Ondraščin
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ondraščin
Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Andrej Ormis
Konštrukcia vstrekovacieho nástroja na základe analýzy a simulácie prúdenia "Nenewtonovských kvapalín" termoplastov
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Ozábal
Racionalizácia výroby výkovkov v podmienkach firmy HKS Forge s.r.o. Trnava
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Petr
Analýza procesov výroby výtvarkov tvárnením nepevným prostredím
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Petr
Tvárnenie zváraných polotovarov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Popovič
Návrh výrobných systémov pre výrobu výtvarkov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Ragula
Počítačová podpora konštrukcie tvárniaceho nástroja pre plošné tvárnenie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikolas Remeš
Tvorba modelu výlisku a konštrukcia formy na vstrekovanie s počítačovou podporou
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Rojko
Konštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporou
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lukáš Satin, PhD.
Výskum vplyvu reologických vlastností gumy a plastov na proces vstrekovania
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lukáš Satin, PhD.
Výskum vplyvu technologických parametrov na zmraštenie výstrekov vybraných plastov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lukáš Satin, PhD.
Výskum vplyvu technologických parametrov na zmraštenie výstrekov vybraných plastov
november 2019Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Semjan
Analýza procesov vysokorýchlostného tvárnenia
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Schay
Tvorba nástrojových systémov pre tvarovo zložité výtvarky s počítačovou podporou
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Slotík
Počítačová podpora návrhu, konštrukcie a výroby formy na výrobu silentblokov vstrekovaním
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Terézia Sobotová
Technologické aspekty tvárnenia uzatvorených profilov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Szabó
Návrh konštrukcie a výroby vstrekovacej formy s počítačovou podporou
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Šarmír
Konštrukcia formy na výrobu výliskov pre horizontálny vstrekovací lis
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Šimek
Teoreticko-technologické aspekty ohýbania
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Šimek
Teoreticko-technologický rozbor procesov ohýbania
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Špalek
Modelovanie a konštrukcia výkovkov a zápustiek s počítačovou podporou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Tomášik
Analýza procesu výroby bezšvových rúr
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Tomáška
Projektovanie výrobných systémov na tvárnenie za tepla
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gábor Tóth
Konštrukcia a výroba strižného nástroja s počítačovou podporou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Ján Turňa
Výskum procesu valcovania rúr pre energetický priemysel v podmienkach Železiarní Podbrezová
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Urbanovič
Analýza technológií intenzívnych plastických deformácií
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eduard Vávra
Riešenie problematiky rozťahovania ihličkových ložísk pomocou gumy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Vávra
Nekonvenčné metódy ohýbania plechov
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Anna Závacká, PhD.
Životnosť tvárniacich nástrojov a možnosti jej zvyšovania
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná