26. 10. 2020  12:07 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.
Identifikačné číslo: 1600
Univerzitný e-mail: qpekarova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Mária Dóšová, PhD.
Dynamika kolísania odtoku v experimentálnych povodiach
február 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Mária Dóšová, PhD.
Dynamika kolísania teploty vody v toku v experimentálnych vysokohorských povodiach
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Marcel Garaj, PhD.
Identifikácia zmien hydrologickej bilancie v čiastkových povodiach Dunajského regiónu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: RNDr. Katarína Kučárová, PhD.
Citlivosť teplotného režimu vybraných slovenských tokov na hydrologické extrémy a variabilitu klímy
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: RNDr. Jakub Mészáros
Analýza extrémov odtoku s dlhou dobou opakovania v povodí Dunaja
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Branislav Pramuk, PhD.
Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná