21. 10. 2020  4:46 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Identifikačné číslo: 16076
Univerzitný e-mail: lubos.chovanec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

     
Absolvent     Výučba     
     
     
     Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Adam Balog
Scilab vo výuke servopohonov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Benko
Návrh autonómneho skladového robota
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Brestovský
Riadenie mobilného robota pomocou haptického ovládača
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Cehula
Riadenie robota s využitím ROS
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Filip Danko
Trojkolesový autonómny robot
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Dano
Navigácia robota podľa značiek
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Dano
Robot Stopár
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Branislav Fabik
Polohovanie kartézskeho mechanizmu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Fečová
Multiplatformová aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát meracieho zariadenia
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jozef Galandák
Využitie Scilabu pri riadení laboratórnych sústav
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Greguš-Kohút
Triediace pracovisko káblových koncoviek
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Hlavatovič
Návrh algoritmov chôdze pre dvojnohého robota
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marcel Hoáng
Riadenie vežového žeriava pomocou tvarovačov vstupného signálu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Hrmo
Využitie ROS na riadenie robota
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Hubík
Akčné členy a optimalizácia spotreby mobilného robota pre vysoké zaťaženia
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Filip Iglarčík
Kolaboratívny mobilný robot
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivan Ivančin
Detekcia oka v obraze pre pomocné riadenie robota
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Ivan
Polohovanie bremena mostového žeriava
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lukáš Jašica
Simulačný model guľového robota
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lukáš Jašica
Simulačný model guľového robota
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Marek Kalivoda
Dicycle robot
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Zuzana Kittnerová
Polohovací kartézsky systém pre skenovací röntgen
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kmeť
Automatizovaný merací a kalibračný systém
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Kura
Model plniacej linky
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Lukačovič
Systém diaľkového ovládania mobilného robota
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Páleník
Riadenie pohybu robotického ramena
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Márk Pál
Dvojosové polohovadlo
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Márk Pál
Návrh generátora trajektórie pre 3D tlačiareň
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Papiernik
Polohovanie rezacieho zariadenia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Matej Pástvy
Využitie haptickej spätnej väzby v robotike
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Matej Pástvy
Využitie haptickej spätnej väzby v robotike
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Petráň
Mobilný žeriav
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Lukáš Pócsik
Riadenie robota pomocou haptického joysticku
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Polák
Intuitívny grafický editor sekvencií pohybov robota
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Poleč
Dopravníkový pás pre interakciu s človekom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Suchý
Návrh riadenia šesťnohého robota
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Szalai
Simulácia chôdze šesťnohého robota
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Károly Szitás
Návrh systému na nabíjanie a testovanie batérií
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Peter Škunda
Kolaboratívny mobilný robot
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Eva Štalmachová
Robotické polohovanie ponorenej meracej sondy pre ultrazvukovú diagnostiku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Eva Štalmachová
Robot Stopár
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Marian Tvarožek
Hanojská veža
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Friderika Vanková
Žonglujúci robot
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Vladimír Vojtko
Detekcia osôb pomocou vizuálneho systému
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Waldecker
Riadenie robota pomocou haptického ovládača
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Miroslav Waldecker
Riadenie robota pomocou haptického ovládača
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná