Oct 23, 2020   0:08 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Identification number: 16076
University e-mail: lubos.chovanec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis     
Projects
     
     
Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Vizualization of experiments with prediction stop point methods with using shaping algorithms.
Written by (author): Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vizualizácia metódy predikcie bodu zastavenia bremena žeriava
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom štruktúry obvodu predikcie, ktorá umožní operátorovi presnejšie určiť bod zastavenia pri použití algoritmov tvarovania riadiacich signálov. Zvolené algoritmy sú následne overované na nami vytvorenom vizualizačnom modeli, ktorý ovládame pomocou grafického rozhrania a pákového ovládača.
Key words:
predikcia, portalovy zeriav, dopredne metody riadenia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited