Oct 22, 2020   11:57 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Identification number: 16076
University e-mail: lubos.chovanec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts
     
          
Final thesis
     
     
     
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Control of low damped dynamics systems
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Opponent 2:
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Riadenie slabo tlmených dynamických systémov
Summary:
Hlavnou témou tejto práce je využitie vizuálneho systému pre riadenie slabo tlmených dynamických systémov. V analytickej časti sa autor venuje rôznym typom žeriavových konštrukcií a ich matematickým modelom. Rozoberá tiež aj metódy na elimináciu reziduálnych kmitov. Ďalej navrhuje fyzickú realizáciu laboratórneho modelu vežového žeriava, identifikuje jeho matematický model a navrhuje modulárny systém pre jeho riadenie. Tiež je predstavený návrh grafickej značky, ktorá bude umiestnená nad hákom a aj algoritmu pre jej detekciu. Navrhnutý je aj spätnoväzobný algoritmus pre potlačenie oscilácií bremena. Všetky navrhnuté riadiace metódy sú aj implementované a overené pri riadení laboratórneho modelu vežového žeriava na rôznych situačných experimentoch.
Key words:
vežový žeriav, oscilácie, vizuálny systém, detekcia háku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited