Aug 3, 2020   5:29 p.m. Jerguš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Filip Horváth
Identification number: 16096
University e-mail: qhorvathf [at] stuba.sk
 

Contacts     
     
Final thesis
     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Proposal for Metropolitan Area Network using Ethernet technology
Written by (author): Ing. Filip Horváth
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh metropolitnej siete s využitím technológie Ethernet
Summary:
Predmetom tejto práce je návrh metropolitnej siete s využitím technológie Ethernet. Sú v nej rozoberané štandardy Ethernetu používané v prostredí metropolitných sietí. Ďalej sa práca zaoberá problematikou realizácie metropolitných sietí prostredníctvom Ethernetu. Rozoberá základné modely siete, poskytované služby, OAM štandardy manažmentu siete a pojednáva o možnostiach technológií využívaných na transport ethernetových rámcov. Pozornosť je venovaná hlavne samotnému návrhu siete, kde je dôraz kladený na návrh služieb definovaného operátora. Ďalšou časťou je návrh celkovej kapacity siete, vrstvového a topologického modelu, modelov poskytovaných služieb a je v nej tiež obsiahnutý návrh zariadení. V poslednej kapitole sa práca zaoberá vyhodnotením navrhovaného riešenia, pojednáva o jeho výhodách a porovnáva ho s konkurenčnými riešeniami.
Key words:
Ethernet, metropolitná sieť, CET

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited