4. 8. 2020  22:36 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.
Identifikačné číslo: 1647
Univerzitný e-mail: zuzana.strakova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

     
Výučba     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZP
Autor: Abel Aumatell Navarro
The Ventilation and Air Conditioning of Elementary School
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavol Časnocha
Vetranie a klimatizácia nebytového objektu s viacúčelovou polyfunkciou
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Ferechová
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Ferencz
Vetranie a chladenie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotky
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lujza Fricová
Vetranie a chladenie vybraných priestorov polyfunkčného objektu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Frťalová
Vetranie skladových priestorov a priestorov hygienických zariadení halového objektu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Holubják
Čiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiek
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Hudecová
Ventilation and Air Conditioning of Family House with Application of Heat Recovery Unit
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Jašeková
Klimatizácia halového priestoru a technického zázemia zimného štadióna
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Kapusta
Vetranie a teplovzdušné vykurovanie priemyselnej haly s administratívnym prístavkom
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Kocandová
Teplovzdušné vetranie a vykurovanie výrobných a skladových priestorov priemyselnej haly
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Kollárik
Vetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu strojárenskej výroby
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Samuel Köpöncei
Vetranie halového objektu s chladným typom priemyselnej prevádzky
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Krenčan
Čiastočná klimatizácia rodinného domu s aplikáciou rekuperačnej jednotky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Tomáš Krenčan
Čiastočná klimatizácia rodinného domu s aplikáciou rekuperačnej jednotky
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Križanová
Vetranie a teplovzdušné vykurovanie výrobnej haly s administratívnym prístavkom
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Kubincová
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Róbert Kurkin
Vetranie priemyselnej haly s prašnou prevádzkou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Róbert Kurkin
Vetranie priemyselnej haly s prašnou prevádzkou
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Kvasnicová
Klimatizácia čistých priestorov v zdravotníckom zariadení
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Lackovich
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Lazarčík
Vetranie a požiarne vetranie podzemnej garáže
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Daša Mešťáneková
Vetranie a teplovzdušné vykurovanie halového objektu priemyselného charakteru
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Olejka
Decentrálne vetranie skladových priestorov logistického centra
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beata Pörgeová
Vetranie a požiarne vetranie bytového domu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Pribyl
Centrálne vetranie a miestne odsávanie stolárskej dielne
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Prno
Vetranie a klimatizácia domu kultúry a oddychu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Reľovský
Centrálne vetranie a miestne odsávanie halového objektu s prevádzkou kovoobrábacieho priemyslu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Sedlák
Hygienické vetranie v kombinácii so sálavým vykurovaním halového objektu priemyselného charakteru
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Valentín Sočuvka, PhD.
Porovnanie aplikácie distribučných prvkov v administratívnych priestoroch
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Somogyiová
Vetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného charakteru
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Šályová
Vetranie a požiarne vetranie podzemnej garáže
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nikoleta Ševčíková
Decentrálne vetranie skladových priestorov logistického centra
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Šivecová
Vetranie a klimatizácia bytového domu s polyfunkciou
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Štefanič
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Šteffek
Posúdenie jestvujúceho stavu požiarneho vetrania v bytovom dome
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Štefko
Vetranie a požiarne vetranie podzemnej garáže
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Záchenský
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná