13. 7. 2020  16:42 Margita
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.
Identifikační číslo: 1647
Univerzitní e-mail: zuzana.strakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
          
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:Hygienické vetranie priemyselných halových objektov s chladným typom prevádzky
Autor:
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Oponent 1:
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Hygienické vetranie priemyselných halových objektov s chladným typom prevádzky
Abstrakt:
Predložená práca prezentuje riešenie problematiky v oblasti vzduchotechniky. Analyzuje spôsoby hygienického vetrania, prípadne čiastočnej klimatizácie halových objektov priemyselného charakteru s chladným typom prevádzky, t. j. objektov, ktoré majú na Slovensku svoje najväčšie zastúpenie najmä v strojárskom priemysle. Poukazuje na dôležitosť spolupráce medzi profesiami vzduchotechniky a vykurovania, pretože tieto profesie majú na tvorbe vnútorného prostredia halového objektu prinajmenšom rovnako dôležitý podiel. Práca sa ďalej zaoberá ako požiadavkami definovanými slovenskou legislatívou, ktoré sú kladené na tvorbu vnútorného prostredia v pracovnej oblasti človeka, tak aj podrobným výpočtom tepelnej záťaže v letnom prevádzkovom období a tepelných strát v zimnom prevádzkovom období s prihliadnutím na špecifiká dané geometriou veľkoplošného halového objektu. Popisuje základnú charakteristiku vzduchotechnických sústav s prízvukovaním na ich výhody, nevýhody i vhodnosť použitia. Pri každom type sústavy sa okrajovo zmieňuje o teoretickom výpočtovom návrhu i konštrukčnom riešení. Ďalej klasifikuje skladby jednotlivých zostáv vzduchotechnických jednotiek v závislosti na vhodnosti ich aplikovania do rôznych druhov priemyselných prevádzok. Na príklade jestvujúceho halového objektu ponúka ucelenú metodiku výpočtu a návrhu tzv. kombinovanej sústavy, ktorá v poslednej dobe predstavuje nový trend v dosiahnutí značných energetických úspor prevádzkových nákladov na vetranie v spôsobe využitia vzájomnej spolupráce vzduchotechnickej sústavy so sálavým vykurovaním. V závere práca hodnotí postavenie danej problematiky v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a v oblasti pedagogickej praxe.
Klíčová slova:
priemysel, vetranie, zavesený sálavý panel

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně