11. 8. 2020  5:23 Zuzana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.
Identifikačné číslo: 1647
Univerzitný e-mail: zuzana.strakova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

     
Výučba     
Záverečná práca
     
Publikácie     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Hygienické vetranie priemyselných halových objektov s chladným typom prevádzky
Autor:
Pracovisko:
Katedra technických zariadení budov (SvF)
Oponent 1:
Oponent 2:prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Aleš Rubina, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hygienické vetranie priemyselných halových objektov s chladným typom prevádzky
Abstrakt:
Predložená práca prezentuje riešenie problematiky v oblasti vzduchotechniky. Analyzuje spôsoby hygienického vetrania, prípadne čiastočnej klimatizácie halových objektov priemyselného charakteru s chladným typom prevádzky, t. j. objektov, ktoré majú na Slovensku svoje najväčšie zastúpenie najmä v strojárskom priemysle. Poukazuje na dôležitosť spolupráce medzi profesiami vzduchotechniky a vykurovania, pretože tieto profesie majú na tvorbe vnútorného prostredia halového objektu prinajmenšom rovnako dôležitý podiel. Práca sa ďalej zaoberá ako požiadavkami definovanými slovenskou legislatívou, ktoré sú kladené na tvorbu vnútorného prostredia v pracovnej oblasti človeka, tak aj podrobným výpočtom tepelnej záťaže v letnom prevádzkovom období a tepelných strát v zimnom prevádzkovom období s prihliadnutím na špecifiká dané geometriou veľkoplošného halového objektu. Popisuje základnú charakteristiku vzduchotechnických sústav s prízvukovaním na ich výhody, nevýhody i vhodnosť použitia. Pri každom type sústavy sa okrajovo zmieňuje o teoretickom výpočtovom návrhu i konštrukčnom riešení. Ďalej klasifikuje skladby jednotlivých zostáv vzduchotechnických jednotiek v závislosti na vhodnosti ich aplikovania do rôznych druhov priemyselných prevádzok. Na príklade jestvujúceho halového objektu ponúka ucelenú metodiku výpočtu a návrhu tzv. kombinovanej sústavy, ktorá v poslednej dobe predstavuje nový trend v dosiahnutí značných energetických úspor prevádzkových nákladov na vetranie v spôsobe využitia vzájomnej spolupráce vzduchotechnickej sústavy so sálavým vykurovaním. V závere práca hodnotí postavenie danej problematiky v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a v oblasti pedagogickej praxe.
Kľúčové slová:priemysel, vetranie, zavesený sálavý panel

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene