Jul 16, 2019   4:43 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Matej Féder, PhD.
Identification number: 16515
University e-mail: xfeder [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:BIOMETRIC FINGERPRINT RECOGNITION USING NEW LEARNING MACHINE METHODS
Written by (author): Ing. Maroš Vrták
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Féder, PhD.
Opponent:Ing. Vojtěch Jirka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biometrické rozpoznávanie odtlačkov prstov pomocou nových metód strojového učenia
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo naštudovať si základné poznatky o automatizovaných biometrických systémoch určených na rozpoznávanie odtlačku prsta. V prvej časti prace sú obsiahnuté poznatky o biometrii, daktyloskopii, ako aj metódach strojového učenia. V druhej časti sa venujem návrhu a realizácii samotného systému, kde používam metódu extrakcie miniatúr. V závere sú obsiahnuté dosiahnuté výsledky ako aj možnosti pre budúce pokračovania.
Key words:Odtlačky prstov, Strojové učenie, Biometria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited