Jul 22, 2019   6:04 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Matej Féder, PhD.
Identification number: 16515
University e-mail: xfeder [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biometric recognition of human face images using the methods of discriminant analysis
Written by (author): Ing. Attila Kazán
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Féder, PhD.
Opponent:Ing. Milan Zelina, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biometrické rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí pomocou metód diskriminantovej analýzy
Summary:Hlavným cieľom práce bolo naštudovať si problematiku rozpoznávania obrazov ľudských tvárí pomocou metód diskriminantovej analýzy, previesť simuláciu rozpoznávania a zhodnotiť výsledky simulácií. V teoretickej časti práce sú priblížené skúmané vlastnosti biometrických metód, typy databáz obrazov ľudských tvárí, metódy extrakcie príznakov a možnosti klasifikačných metód. Všetky tieto časti sú podrobne rozpísané a je v nich vysvetlená aj samotná funkčnosť, princíp a použitie. Z metód extrakcií príznakov som použil dva typy, pomocou ktorých som vykonal simulácie pre rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí. Na výpočet správnosti som využil jednu z klasifikačných metód. Výsledky práce dosahujú predpokladanú presnosť a ukazujú výhody respektíve nevýhody použitých metód extrakcie príznakov na testovanej databáze obrazov ľudských tvárí.
Key words:Rozpoznávanie ľudských tvárí, Metódy diskriminantovej analýzy, GDA, Biometria, Lineárna diskriminantová analýza, Zovšeobecnená diskriminantová analýza, LDA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited