Jul 19, 2019   12:40 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Matej Féder, PhD.
Identification number: 16515
University e-mail: xfeder [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Face recognition in unconstrained environments using LBP
Written by (author): Ing. Maroš Vrták
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Féder, PhD.
Opponent:Ing. Vojtěch Jirka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí v neriadených podmienkach pomocou LBP.
Summary:Náplňou mojej práce bolo oboznámiť sa s problematikou rozpoznávania obrazov ľudských tvarí v neriadených podmienkach pomocou metódy LBP, ako aj zostaviť simulačný program na rozpoznávanie tvárí a zhodnotiť výsledky. Práca s skladá z dvoch častí. V prvej, teoretickej časti, objasňujem problematiku a popisujem ako metóda pracuje. Taktiež obsahuje poznatky vo všeobecnej miere o biometrii. V tejto časti sú tiež spomínané databázy, ako boli zostavené a práca s nimi. Teoretická časť pokračuje samotnom metódou LBP, kde popisujem ako metóda pracuje, aký algoritmus bol použitý ako aj jej história. Záver teoretickej časti uzatvárajú metódy klasifikácie. V druhej, praktickej časti, pomocou zostaveného simulačného programu zhodnocujem výsledky. Simulácie a rozpoznávanie som previedol na databáze PIE. Výsledky poukazujú na výhody a nevýhody použitá tejto metódy v praxi.
Key words:Rozpoznávanie tvárí, Local binary patterns, Biometria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited