Jul 24, 2019   10:33 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Matej Féder, PhD.
Identification number: 16515
University e-mail: xfeder [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Facial image recognition in non-controlled environment using Gabor filters.
Written by (author): Ing. Matúš Gedaj
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Féder, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Ban, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí v neriadených podmienkach pomocou Gáborovych filtrov.
Summary:Práca sa zaoberá rozpoznávaním obrazov ľudských tvárí. Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je teoretická, sú v nej popísané biometrické systémy, výhody a nevýhody využívania biometrických systémov. V ďalšej kapitole teoretickej časti sa venujem programovaciemu prostrediu MATLAB, vysvetľujem prácu jednotlivých metód aj spôsob využitia v mojej práci. V druhej časti sa venujem praktickým testom, testujem obrázky z PIE databázy obsahujúcej pózy ľudí v neriadených podmienkach, pri rôznom osvetlení a výrazoch. Testujem klasifikáciu osôb s použitím Gáborových filtrov a porovnávam rýchlosť a úspešnosť klasifikácie bez použitia Gáborových filtrov. V ďalšej kapitole porovnávam rýchlosť a úspešnosť klasifikácie s redukciou dimenzií.
Key words:ľudské tváre, Biometria, PIE databáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited