Jul 17, 2019   7:36 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Matej Féder, PhD.
Identification number: 16515
University e-mail: xfeder [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biometric recognition of images of human faces using methods of main components
Written by (author): Ing. Zuzana Samardžiová
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Féder, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Ban, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biometrické rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí pomocou metód analýzy hlavných komponentov
Summary:V tejto práci si bližšie rozoberieme metódy analýzy hlavných komponentov, ktoré využívame pri biometrickom rozpoznávaní obrazov ľudských tvárí. Keďže ich existuje veľké množstvo, konkrétne sa zamierame na tieto metódy, a to PCA, 2DPCA a KPCA. Každá spomenutá metóda, ktorú sme si vybrali na bližšie oboznámenie, pracuje na princípe analýzy hlavných komponentov a preto práca venuje väčšiu časť na objasnenie tohto princípu. Na testovanie sme použili BIG FACE FERET databázu, pričom od 82 jedincov sme si vybrali minimálne 4 obrazy, spolu teda máme 655 vzoriek, ktoré sú rozdelené do testovacej a trénovacej množiny. Cieľom práce je získať percentuálne výsledky úspešnosti každej metódy zvlášť a ich vzájomné porovnanie.
Key words:biometria, PCA, hlavné komponety

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited