Jul 20, 2019   0:46 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Matej Féder, PhD.
Identification number: 16515
University e-mail: xfeder [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Biometric recognition of human face images using the methods of neural networks using feature extraction
Written by (author): Ing. Pavol Tancík
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Féder, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Ban, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biometrické rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí pomocou metód neurónových sietí s využitím extrakcie príznakov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou biometrického rozpoznávania tvárí. Cieľom práce je vytvorenie biometrického klasifikátora s využitím rôznych metód a typov neurónových sietí. Klasifikátory vytvorené a implementované v programovom prostredí Matlab na zvolenej databáze obrazov ľudských tvárí budú podrobené testovaniu s cieľom nájsť najefektívnejšie nastavenia parametrov neurónových sietí tak, aby mali najvyššiu úspešnosť pri rozpoznávaní. V ďalšej časti sa práca bude zaoberať metódami extrakcie príznakov, ako spôsobu predspracovania obrazov ľudských tvárí pre klasifikátor. Takéto predspracovanie obrazov by malo zvýšiť úspešnosť klasifikátora a zároveň by malo zrýchliť jeho činnosť. Tieto implementované metódy budú tiež podrobené testovaniu s cieľom nájsť pre ne najefektívnejšie nastavenia. Výsledkom diplomovej práce bude porovnanie úspešnosti nakalibrovaniaklasifikárov na základe typu neurónovej siete použitím metódy extrakcie.
Key words:biometrický systém, neurónové siete, extrakcia príznakov, gáborové filtre, FERET

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited