24. 1. 2020  5:27 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Identifikační číslo: 16670
Univerzitní e-mail: silvia.martiniakova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:In vitro hodnotenie prestupu látok kožou z hľadiska ochrany zdravia človeka
Autor: Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Oponent:PharmDr. Katarína BAUEROVÁ, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:In vitro hodnotenie prestupu látok kožou z hľadiska ochrany zdravia človeka
Abstrakt:Jednou z najdôležitejších funkcií kože človeka, je bariérová. Koža je živou hranicou medzi okolitým prostredím a vnútornými orgánmi tela. Chráni organizmus pred vonkajšími vplyvmi fyzikálnymi (poranenie, slnečné žiarenie), chemickými (profesionálne a neprofesionálne expozície) aj biologickými (invázia mikroorganizmov). Bariérové schopnosti kože však nie sú bezhraničné. Výskumné kolektívy na celom svete sa venujú hodnoteniu prestupu látok kožou a sliznicami z hľadiska ochrany zdravia človeka, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle Aj keď metódy in vivo nepochybne najlepšie simulujú reálne podmienky expozície látkou, obnášajú viaceré etické, ekonomické a praktické problémy. V súlade s odporúčaniami EÚ, vo všetkých členských krajinách je nutné i v tejto oblasti do praxe zavádzať progresívne in vitro metódy a nahrádzať nimi doteraz používané in vivo metódy. Predkladaná diplomová práca sa venuje hodnoteniu prestupu látok metódou in vitro. Ako aj modifikácii metódy hodnotenia konduktivity permeačných membrán v difúznych komôrkach, ako nepriamo úmernému ukazovateľovi odporu, ktorý prirodzený kožný model kladie prechodu striedavého elektrického prúdu (Trancutaneous electrical resistance -- TER). Stanovenie TER odporúča metóda OECD ako jednu z metód hodnotenia integrity kožných modelov. Overovala som, či elektrická konduktivita stanovená nami skonštruovanými sondami, je adekvátna pre posúdenie vhodnosti resp. stupňa poškodenia integrity kožných membrán. Ako modelovú látku som použila vysokohydrofilné farbivo Brilliant Blue, jedno z najčastejších vo farebných kozmetických výrobkoch a pomerne časté v cukrárenskom, cukrovinkárskom a nápojovom priemysle. Farbivo som považovala za vhodný model pri overovaní metódy, nakoľko je ľahko vizuálne i spektrofotometricky detekovateľné aj keď z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia je prestup akéhokoľvek množstva tohto farbiva cez kožu a sliznice nežiaduci. Výsledky experimentov preukázali priamu závislosť medzi elektrickou konduktivitou kožných membrán a množstvom farbiva prestúpeného do receptorovej časti komôrky, ako aj skutočnosť, že elektrickú konduktivitu ovplyvňuje predovšetkým poškodenie rohoviny, a len málo závisí od hrúbky kožných modelov daného živočíšneho druhu. Druhou modelovou látkou bol koenzým Q10, vysokolipofilná biologicky aktívna látka, zložka kozmetických výrobkov, protiparadentóznych ústnych gélov či výživových doplnkov. Jestvuje nespočetné množstvo odborných štúdií potvrdzujúcich zdraviu prospešné účinky fortifikácie organizmu koenzýmom Q10 výživovými doplnkami, ale len málo relevantných dôkazov o význame topickej aplikácie. Výsledky experimentov potvrdili, že CoQ10 má za vhodných podmienok potenciál prestupovať kožným modelom. Keďže som CoQ10 detekovala aj v receptorovom roztoku, je to dôkaz, že prestupuje až do živých kožných vrstiev.
Klíčová slova:integrita, prasacia koža, farbivo Brilliant Blue, koenzým Q10, permeácia


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně