29. 1. 2020  3:04 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Identifikační číslo: 16670
Univerzitní e-mail: silvia.martiniakova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Hodnotenie kožnej absorpcie esterov kyseliny 4-hydroxybenzoovej (parabénov) z hľadiska ochrany zdravia človeka
Autor: Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc.
Oponent 2:doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie kožnej absorpcie esterov kyseliny 4-hydroxybenzoovej (parabénov) z hľadiska ochrany zdravia človeka
Abstrakt:Parabény, estery kyseliny 4-hydroxybenzoovej (PHBA), sa používajú ako konzervačné látky asi 70 rokov. V našom prieskume slovenského trhu v r. 2011-2012 aspoň jeden parabén, najčastejšie metylparabén (MP), sa nachádzal v 40% kozmetických výrobkov (KV) pre starostlivosť o pokožku a v 9% dermálnych liekov. Donedávna parabény boli považované za relatívne bezpečné látky s nízkym potenciálom bioakumulácie a ďalšími takmer ideálnymi vlastnosťami konzervantov. V súčasnosti sú snahy o obmedzenie parabénov kvôli obavám o bezpečnosť ich nemetabolizovaných (nm) foriem. Európska komisia (EK) v roku 2010 uznala parabény ako slabé endokrinné disruptory a vyzvala vedeckú obec k štúdiu ich kožnej permeácie. Dizertačná práca je preto zameraná na dermálnu absorpciu a účinnosť tzv. first-pass biotransformácie MP účinkom kožných karboxylesteráz pri simulovaní bežných podmienok používania KV určených pre dlhodobý kontakt s pokožkou. Štúdie som uskutočnila na modele intaktnej a kontrolovane-poškodenej kožnej membrány izolovanej z prasacieho ucha ex-vivo, uznanej orgánmi WHO a EK ako adekvátnej simulácie ľudskej kože in vivo. Pokiaľ je mi známe, poškodenie kožnej bariéry vo vzťahu k dermálnej absorpcii parabénov nebolo doteraz publikované. Kožné membrány intaktné a úmyselne mechanicky poškodené boli 24-h exponované deviatimi rôznymi matricami KV s obsahom 0,1 % MP (AD, aplikovaná dávka 10 mikrog/cm2), čo vyústilo v systémovo dostupné množstvá nmMP: 0-5.8 %AD a 2.9-7.6 %AD, ako aj PHBA: 37.0-73.0 %AD a 56.0-95.0 %AD. Aj keď zistená dávka nmMP bola relatívne nízka, treba zvážiť, že človek jej môže byť vystavený opakovane a po dlhé roky života. Absorpcia nmMP bola vyššia z emulzií ako z hydrogélov, z prípravkov obsahujúcich enhancery než z prípravkov bez enhancerov, alebo keď koža bola poškodená. Ak bola kondícia kože zlepšená ošetrením lipidmi podobnými epidermálnym lipidom, prienik nmMP sa signifikatne znížil. Keď zvážim na jednej strane množstvo benefitov MP a na druhej strane potenciálnu systémovú dostupnosť nmMP so všetkými zdravotnými rizikami, som toho názoru, že MP je vhodný konzervant pre prípravky s krátkym pôsobením na pokožke, menej vhodný pre prípravky dlhodobo exponujúce pokožku a nevhodný do prípravkov na poškodenú pokožku, vrátane dermálnych liekov. Parabény by mali byť používané v závislosti od typu a zloženia topických prípravkov, ale nemali by byť striktne zavrhnuté.
Klíčová slova:metylparabén, in vitro dermálna absorpcia, hydrolýza, metabolizmus, intaktná a poškodená koža, urýchľovače penetrácie, stripovanie, bezpečnosť spotrebiteľa, ceramidy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně