5. 6. 2020  6:20 Laura
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Roman Výleta, PhD.
Identifikační číslo: 16811
Univerzitní e-mail: roman.vyleta [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     
     
Výuka
     
     
     Vedené práce
     
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná prácePodrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Martin Belan
Semi-distribuované zrážkovo-odtokové modelovanie pre posúdenie zmeny snehovej pokrývky na povodiach Slovenska
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Borároš
Meranie prietokov mobilným ultrazvukovým prístrojom ADCP v otvorených korytách tokov na Slovensku
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Tomáš Borároš
Stanovenie prietoku založené na meraní rýchlosti prúdenia vody v koryte toku
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miroslav Celler
Návrh protieróznych opatrení a posúdenie ich efektívnosti v katastrálnom území obce Sobotište
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Jakub Jakubčiak
Vplyv stanovenia metód na výpočet evapotranspirácie v procese modelovania odtoku z povodia
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Milan Jurči
Analýza zmeny retenčnej kapacity vodnej nádrže Vrbovce
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Klčová
Krajinno-ekologická stabilita a manažment krajiny v k. ú. Vrbovce
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Lukáš Trandžík
Stanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile toku
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Bc. Lukáš Trandžík
Stanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile toku
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Patrik Vyšňan
Návrh suchej retenčnej nádrže v rámci protipovodňovej ochrany obce Vrbovce
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována