26. 10. 2020  11:24 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Roman Výleta, PhD.
Identifikačné číslo: 16811
Univerzitný e-mail: roman.vyleta [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

     Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca
     
     
Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Belan
Semi-distribuované zrážkovo-odtokové modelovanie pre posúdenie zmeny snehovej pokrývky na povodiach Slovenska
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Borároš
Meranie prietokov mobilným ultrazvukovým prístrojom ADCP v otvorených korytách tokov na Slovensku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Borároš
Stanovenie prietoku založené na meraní rýchlosti prúdenia vody v koryte toku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslav Celler
Návrh protieróznych opatrení a posúdenie ich efektívnosti v katastrálnom území obce Sobotište
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Jakub Jakubčiak
Vplyv stanovenia metód na výpočet evapotranspirácie v procese modelovania odtoku z povodia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Jurči
Analýza zmeny retenčnej kapacity vodnej nádrže Vrbovce
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Klčová
Krajinno-ekologická stabilita a manažment krajiny v k. ú. Vrbovce
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Trandžík
Stanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile toku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Lukáš Trandžík
Stanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile toku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Patrik Vyšňan
Návrh suchej retenčnej nádrže v rámci protipovodňovej ochrany obce Vrbovce
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná