19. 1. 2020  5:12 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Roman Výleta, PhD.
Identifikačné číslo: 16811
Univerzitný e-mail: roman.vyleta [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Belan
Semi-distribuované zrážkovo-odtokové modelovanie pre posúdenie zmeny snehovej pokrývky na povodiach Slovenska
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Borároš
Meranie prietokov mobilným ultrazvukovým prístrojom ADCP v otvorených korytách tokov na Slovensku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Borároš
Stanovenie prietoku založené na meraní rýchlosti prúdenia vody v koryte toku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Celler
Návrh protieróznych opatrení a posúdenie ich efektívnosti v katastrálnom území obce Sobotište
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Jakub Jakubčiak
Vplyv stanovenia metód na výpočet evapotranspirácie v procese modelovania odtoku z povodia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Jurči
Analýza zmeny retenčnej kapacity vodnej nádrže Vrbovce
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Kandera
Kvantitatívna vodohospodárska bilancia na povodí horného Hrona
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Klčová
Krajinno-ekologická stabilita a manažment krajiny v k. ú. Vrbovce
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Trandžík
Stanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile toku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Lukáš Trandžík
Stanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile toku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Vyšňan
Návrh suchej retenčnej nádrže v rámci protipovodňovej ochrany obce Vrbovce
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná