26. 2. 2020  20:46 Viktor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Roman Výleta, PhD.
Identifikačné číslo: 16811
Univerzitný e-mail: roman.vyleta [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov
Autor: Ing. Roman Výleta, PhD.
Pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Oponent 2:RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.
Oponent 3:RNDr. Pavel Šťastný, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov
Abstrakt:V dizertačnej práci sa zaoberáme vývojom stochastických generátorov zrážok v dennom kroku, keďže u nás takéto modely absentujú. Pragmaticky vychádzajú z osvedčeného metodického postupu zo svetovej literatúry, tento modelovací princíp sme ďalej študovali, vyvíjali a vytvárali jeho rôzne modifikácie najmä na generovanie výskytu suchých a mokrých období a výšky úhrnu zrážok. Za účelom zlepšenia kvality simulácie denných úhrnov zrážok sme vyvinuli i nový metodický postup. Pomocou týchto postupov sme vytvorili viacero alternatív modelu (generátorov zrážok), ktoré v prírode pozorované pravdepodobnostné vlastnosti skupín zrážkových a bezzrážkových období v rade úhrnov zrážok zachovávajú. Vyvinutá metodika bola spracovaná vo forme softvéru a overená na vybranom pilotnom povodí, aby sme tak obišli potrebu študovania a modelovania priestorovej závislosti v sústave zrážkomerných staníc. Výstupy týchto modelov, ktoré imitujú štatistické vlastnosti pozorovaných časových radov, sú používané najmä ako vstupy do zrážkovo-odtokových modelov pre generovanie dlhých syntetických radov prietokov v rámci kombinovaného deterministicko-stochastického modelovacieho prístupu. Kontinuálne modelovanie dáva možnosť analyzovať vplyvy zmeny klímy alebo využitia územia na frekvenciu výskytu extrémnych prietokov.
Kľúčové slová:kontinuálna simulácia, denný úhrn zrážok na povodie, stochastický generátor zrážok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene