Oct 21, 2020   7:18 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 

Contacts
     
          Publications          
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Until
Details
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Berkeš
Cost management in a particular business
May 2019
Displaying the final thesis
2.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Alexandra Bujnová
Perspektívy nekonvenčného zemného plynu v Európe
May 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Soňa Čaklošová
Efektívne využitie finančných prostriedkov
May 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Soňa Čaklošová
Effective investment of financial resources
May 2018
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Soňa Čaklošová
Effective investment of funds
May 2019
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Čamajová
Analýza trhu a tvorba cien vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Čamajová
Moderné bankové nástroje
May 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Figna
Efektívne investovanie finančných prostriedkov
May 2015Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Darina Fülöpová
Reklama ako efektívny nástroj komunikácie
May 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Darina Fülöpová
Reklama ako efektívny nástroj komunikácie
May 2010
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Gáliková
The economic loss reduction in the process of monitoring of compressed air leakage
May 2019
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Henrieta Gobanová
Hodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Henrieta Gobanová
Vývoj a pôsobenie burzy cenných papierov
May 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Jana Gočárová
Efektívne investovanie finančných prostriedkov
May 2014
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Haulík
Facility manažment vo firme Dell s.r.o.
May 2009
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Hirländerová
Ekonomická efektívnosť výrobného procesu vo vybranom podniku
May 2010
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Ilavská
Efektívny vedúci
May 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Terézia Javorská
Marketingová stratégia vstupu podniku na zahraničný trh
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iveta Jurkemíková
Analýza distribučných ciest vo vybranom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Jurkemíková
Finančné investície a ich vývoj v budúcnosti
May 2009
Displaying the final thesis
21.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Lenka Káziková
Vývoj a súčasný stav finančného trhu na Slovensku
May 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Žaneta Kleščová
Aplikácia finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podniku
May 2010
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Kliman
Evaluating the effectiveness of investment projects in an industrial enterprise
May 2018
Displaying the final thesis
24.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Ivan Kolečkár
Odbyt na finančnom trhu, budovanie firmy a prispôsobenie sa zmenám vonkajších podmienok
May 2009
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Konská
Komunikačná stratégia vybraného podniku
May 2017Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Krafčíková
Manažérske aspekty pracovnej motivácie
May 2014
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Kubašová
Aký je ideálny formát obchodného centra?
May 2015
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Kubašová
Teoretické a praktické aspekty pracovnej motivácie
May 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Mačáková
Marketingová stratégia vybraného podniku a uvedenie na domácom trhu
May 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Silvia Michalovičová
Možnosti získavania cudzích zdrojov v malých a stredných podnikov na Slovensku
May 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Miklošková
Hodnotenie ekonomických ukazovateľov finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podniku
May 2010
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Moravčíková
Economic and technological efficiency of recovery and disposal of municipal waste
May 2019
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erika Poláková
Banková sústava SR
May 2012Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Poláková
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podniku
May 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Purová
Analýza konkurencie a marketingového prostredia certifikačného orgánu QSCrt, s.r.o.
May 2007
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Putzová
Effective management of farm processes
June 2020
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Rusina
Set up control reports and KPI for effective company management
May 2018
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simon Somsedík
Bankový systém v SR
May 2012
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karin Sternmüllerová
Podnikateľský plán ako podklad pre získanie finančných zdrojov podniku.
May 2013Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Šimurda, PhD.
Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Tatarková
Analýza produktov bankového sektoru z hľadiska moderných bankových nástrojov
May 2016
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Tinák
Analýza krátkodobého obchodovania s plynom
May 2012
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktória Uhnavá
Konkurencie schopnosť malých a stredných podnikov
May 2013
Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavol Vachaľ
Základné faktory ekonomickej analýzy podniku
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Varga
Úverová politika banky a jej možnosti vplyvu na finančnú politiku podniku
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress