28. 9. 2020  15:12 Václav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

     
     
     Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Berkeš
Riadenie nákladov v konkrétnom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Alexandra Bujnová
Perspektívy nekonvenčného zemného plynu v Európe
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Soňa Čaklošová
Efektívne investovanie finančných prostriedkov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Soňa Čaklošová
Efektívne investovanie finančných prostriedkov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Soňa Čaklošová
Efektívne využitie finančných prostriedkov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Čamajová
Analýza trhu a tvorba cien vo vybranom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Čamajová
Moderné bankové nástroje
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Figna
Efektívne investovanie finančných prostriedkov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Darina Fülöpová
Reklama ako efektívny nástroj komunikácie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Darina Fülöpová
Reklama ako efektívny nástroj komunikácie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martina Gáliková
Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Henrieta Gobanová
Hodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Henrieta Gobanová
Vývoj a pôsobenie burzy cenných papierov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jana Gočárová
Efektívne investovanie finančných prostriedkov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Haulík
Facility manažment vo firme Dell s.r.o.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Hirländerová
Ekonomická efektívnosť výrobného procesu vo vybranom podniku
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Ilavská
Efektívny vedúci
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Terézia Javorská
Marketingová stratégia vstupu podniku na zahraničný trh
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Jurkemíková
Analýza distribučných ciest vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Iveta Jurkemíková
Finančné investície a ich vývoj v budúcnosti
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Lenka Káziková
Vývoj a súčasný stav finančného trhu na Slovensku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Žaneta Kleščová
Aplikácia finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podniku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Kliman
Vyhodnocovanie efektívnosti investičných projektov v priemyselnom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ivan Kolečkár
Odbyt na finančnom trhu, budovanie firmy a prispôsobenie sa zmenám vonkajších podmienok
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Konská
Komunikačná stratégia vybraného podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Krafčíková
Manažérske aspekty pracovnej motivácie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Kubašová
Aký je ideálny formát obchodného centra?
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miroslava Kubašová
Teoretické a praktické aspekty pracovnej motivácie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Mačáková
Marketingová stratégia vybraného podniku a uvedenie na domácom trhu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Michalovičová
Možnosti získavania cudzích zdrojov v malých a stredných podnikov na Slovensku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubica Miklošková
Hodnotenie ekonomických ukazovateľov finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podniku
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Moravčíková
Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Erika Poláková
Banková sústava SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Poláková
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Purová
Analýza konkurencie a marketingového prostredia certifikačného orgánu QSCrt, s.r.o.
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Putzová
Efektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podniku
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Rusina
Nastavenie kontrolingových reportov a KPI pre efektívne riadenie spoločnosti
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simon Somsedík
Bankový systém v SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karin Sternmüllerová
Podnikateľský plán ako podklad pre získanie finančných zdrojov podniku.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Šimurda, PhD.
Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Erika Tatarková
Analýza produktov bankového sektoru z hľadiska moderných bankových nástrojov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Tinák
Analýza krátkodobého obchodovania s plynom
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Viktória Uhnavá
Konkurencie schopnosť malých a stredných podnikov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Pavol Vachaľ
Základné faktory ekonomickej analýzy podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslav Varga
Úverová politika banky a jej možnosti vplyvu na finančnú politiku podniku
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná