Jan 29, 2020   0:35 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of economic efficiency of the selected company
Written by (author): Ing. Erika Poláková
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podniku
Summary:Aby bol podnik úspešný, efektívny, musia sa prijímať správne rozhodnutia. No to si však vyžaduje poznať situáciu, v ktorej sa podnik nachádza. Úspešnosť alebo neúspešnosť podnikateľskej činnosti najčastejšie vidieť vo financiách podniku. Na zhodnotenie finančnej situácie podniku sa využíva finančná analýza. Na základe finančnej analýzy sa určujú činitele, ktoré majú vplyv na finančné zdravie podniku. Prvá kapitola predstavuje teoretické vysvetlenie veličín, ktoré boli použité v druhej kapitole na výpočet hodnôt potrebných pri finančnej analýze spoločnosti Púchovský mäsový priemysel a.s. a určovania finančnej situácie vybraného podniku. Finančnú analýzu som vykonávala na základe poskytnutých účtovných výkazov spoločnosti -- súvaha, výkaz ziskov a strát za posledné tri roky. Tretia kapitola predstavuje porovnanie vybraného podniku s odvetvím.
Key words:finančná analýza, súvaha, výkaz ziskov a strát, rentabilita, likvidita, majetok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited