Jan 20, 2020   11:08 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Product Analysis of the Banking Sector in View of Modern Banking Instruments
Written by (author): Ing. Erika Tatarková
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Katrenčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza produktov bankového sektoru z hľadiska moderných bankových nástrojov
Summary:Vznik bánk a peňazí súvisel s rozvojom obchodu, ktorý predstavoval výmenu tovarov. Vytvárali sa nové formy peňazí a taktiež nové spôsoby ich spravovania, tie sa opierali o moderné formy merania peňažnej zásoby pomocou menových agregátov a jej regulovania. Dospeli sme do štádia, kedy peniaze a bankový sektor zohráva rozhodujúcu úlohuv ekonomike. Ich vplyva dôležitosť neustále vzrastá. V súčasnosti možno bankový sektor považovať za porovnateľný s bankovými sektormi vyspelých štátov s trhovou ekonomikou. Potreba ľudí chrániť a zúročovať svoje peňažné prostriedky viedla banky k neustálym inováciám v oblasti bankových služieb. Aby mohli banky pružne reagovať na zmeny dopytu svojich klientov, začali poskytovať aj služby nebankovej povahy. Ide hlavne o poradenstvo, právne a informačné služby. Uspokojovanie potrieb a zároveň dosahovanie zisku, ktorý je cieľom fungovania každej banky, vedie k rastu konkurencie medzi jednotlivými bankami. Každá fyzická ako aj právnická osoba má možnosť vyberať si z celého radu bánk fungujúcich na našom území. Pre lepšiu orientáciu v modernom bankovom svete sme diplomovu prácou zhrnuli súčasný stav bankovníctva a ponúkaných produktov. Zanalyzovaním služieb, ktoré ponúka Tatra banka sme navrhli opatrenia, ako môže banka zlepšiť svoje postavenie na trhu a stať sa tak ešte atraktívnejšia pre nových, ale aj súčasných klientov.
Key words:banky, inovácie, bankové služby, technológie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited